Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Thành tựu đạt được

THÀNH TÍCH ĐƯỢC BỘ &  NHÀ NƯỚC GHI NHẬN

1. Tập thể Viện được tặng:  

 • Danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2015
 • Huân chương Độc lập hạng nhất năm 2005
 • Huân chương Độc lập hạng 2 năm 2001
 • Huân chương Độc lập hạng 3 năm 1994
 • Huân chương Lao động hạng nhất năm 1991
 • Huân chương Lao động hạng 2 năm 1985
 • Huân chương Lao động hạng 3 năm 1978
 • Bộ Chính trị Trung ương Đảng lao động Việt Nam biểu dương năm 1962
 • Cờ thi đua của Đảng Ủy khối các cơ quan kinh tế Trung ương năm 2006
 • Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ năm 2009.
 • Cờ thi đua của Chính Phủ năm 2009.
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2002
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT năm  2007
 • Huân chương lao động hạng 3 của Nhà nước Lào, năm 2001
 • Bằng khen của Bộ ngoại giao về phân giới cắm mốc trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc năm 2010.

2. Cá nhân được tặng:

 • Anh hùng lao động:   1 cán bộ
 • Huân chương lao động hạng 2: 2 cán bộ
 • Huân chương lao động hạng 3: (2000 - 2008): 16 cán bộ.
 • Huy chương vì sự nghiệp phát triển thủy lợi, phát triển nông nghiệp: 180 cán bộ.
 • Bằng khen của Chính phủ (2000 - 2008): 32 cán bộ.
 • Huy chương Lao động của Chính phủ Lào: 3 cán bộ.

                         

Tin khác

Top