Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Thành tựu đạt được

THÀNH TÍCH ĐƯỢC BỘ &  NHÀ NƯỚC GHI NHẬN

1. Tập thể Viện được tặng:  

  • Danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2015
  • Huân chương Độc lập hạng nhất năm 2005
  • Huân chương Độc lập hạng 2 năm 2001
  • Huân chương Độc lập hạng 3 năm 1994
  • Huân chương Lao động hạng nhất năm 1991
  • Huân chương Lao động hạng 2 năm 1985
  • Huân chương Lao động hạng 3 năm 1978
  • Bộ Chính trị Trung ương Đảng lao động Việt Nam biểu dương năm 1962
  • Cờ thi đua của Đảng Ủy khối các cơ quan kinh tế Trung ương năm 2006
  • Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ năm 2009.
  • Cờ thi đua của Chính Phủ năm 2009.
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2002
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT năm  2007
  • Huân chương lao động hạng 3 của Nhà nước Lào, năm 2001
  • Bằng khen của Bộ ngoại giao về phân giới cắm mốc trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc năm 2010.

2. Cá nhân được tặng:

  • Anh hùng lao động:   1 cán bộ
  • Huân chương lao động hạng 2: 2 cán bộ
  • Huân chương lao động hạng 3: (2000 - 2008): 16 cán bộ.
  • Huy chương vì sự nghiệp phát triển thủy lợi, phát triển nông nghiệp: 180 cán bộ.
  • Bằng khen của Chính phủ (2000 - 2008): 32 cán bộ.
  • Huy chương Lao động của Chính phủ Lào: 3 cán bộ.

                         

Tin khác

Top