Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Hợp tác quốc tế

- Giúp Lào lập QHTL cho 7 vùng Đồng bằng trọng điểm: Vientiane, Bolykhămxay, Savanakhet, Khăm Muộn, Salavan, Champasac, Attapư. Lập nghiên cứu khả thi cho các công trình thủy lợi tại Lào như Nam Hang, Nam Long…

- Hợp tác có hiệu quả với các các tổ chức quốc tế thực hiện các dự án nghiên cứu phát triển thủy lợi Việt Nam: WB, ADB, SIDA (Thụy Điển), JICA, NIPPON KOEI (Nhật), DANIDA (Đan Mạch), MDBC (Úc)...

- Thành viên của mạng lưới các tổ chức lưu vực sông Châu á (NARBO).- Xúc tiến và mở rộng hợp tác với trường Đại học Bách khoa Miland Ý để đào tạo cán bộ và nghiên cứu thích nghi biến đổi khí hậu cho vùng sông Hồng- Thái Bình.

- Thực hiện hợp tác với viện quản lý nước quốc tế ( IWMI) và chương trình thác thức nước và lương thực khu vực Mê Kông (CPWFMê Kông) trong quản lý và phát triển đập, hồ chứa, phát triển thủy điện bền vững.

- Hợp tác với Đại học Milan (Ý) nghiên cứu quản lý tổng hợp và bền vững nguồn nước các hồ chứa hệ thống sông Hồng.

- Hợp tác, thực hiện các dự án, các chương trình đào tạo được tài trợ bởi WB.

- La thành viên và thực hiện hợp tác nghiên cứu, đào tạo với Mạng lưới thủy điện bền vững SHDn.

- Hợp tác với cơ quan khai thác ảnh hàng không Nhật Bản (JAXA) trong phòng chống giảm thiểu thiên tai.   

- Tăng cường năng lực các viện ngành nước (DANIDA)

Top