Trung tâm Công nghệ Tài nguyên nước

1. Nhân sự:

Giám đốc: Ths. Nguyễn Sỹ Nguyên

Tổng cán bộ: 06 cán bộ

Điện thoại: 024.38248568

2. Chức năng nhiệm vụ:

Trung tâm là một tổ chức được uỷ quyền sử  dụng con dấu và tài khoản của Viện Quy hoạch Thủy lợi. Thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và hợp đồng kinh tế trong các dự án quy hoạch, tiền khả thi, nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công;  Điều tra khảo sát địa hình, địa chất, địa chất thủy văn, thủy văn và chất lượng nước, địa chất thủy văn; Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên nước và chất lượng nước...