Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Trung tâm Tư vấn xây dựng Thủy lợi

1. Nhân sự:

- Giám đốc: Th.s Lê Hữu Hiếu

- Tổng cán bộ: 7 cán bộ

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Tư vấn về quy hoạch, khảo sát, thiết kế, thẩm tra dự án, tư vấn thẩm định dự án đầu tư, giám sát thi công, kiểm tra chất lượng công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, thủy sản, giao thông, xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, cơ sở hạ tầng, cấp thoát nước, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xử lý nước thải, rác thải, thuỷ sản, diêm sinh, đánh giá tác động môi trường. Trung tâm có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo điều lệ do Viện trưởng duyệt và ban hành.

 

Top