Thống nhất giải pháp điều tiết hồ chứa thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi

2019.06.11 - 38 lượt xem

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức làm việc thống nhất giải pháp điều tiết hồ chứa thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, phòng, chống hạn hán, thiếu nước cho các huyện Đức Linh và Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Hồ chứa thủy điện Hàm Thuận-Đa Mi có vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp cho tỉnh Bình Thuận, các hồ chứa này hiện có mực nước đang xuống thấp. Để có giải pháp bảo đảm nước cho sản xuất, ngày 6/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tổ chức buổi làm việc, tham dự có Tổng cục Thủy lợi, Lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt nam, Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi và các cơ quan liên quan thuộc tỉnh Bình Thuận.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về tình hình nguồn nước, hạn hán thiếu nước khu vực hạ du hồ chứa thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi và đề xuất các giải pháp điều tiết hồ chứa trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc đã có ý kiến về việc xây dựng kế hoạch, kịch bản lấy nước của địa phương, các phương án xả nước của hồ thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi phục vụ gieo cấy vụ Hè Thu 2019 cho 2 huyện Đức Linh và Tánh Linh, giải pháp trước mắt và lâu dài về việc vận hành điều tiết của hồ chứa thủy điện để phòng chống, hạn hán thiếu nước, nâng cao hiệu quả sử dụng nước.

 

Ông Nguyễn Hồng Khanh - Cục trưởng Cục Quản lý công trình thủy lợi, Tổng cục Thủy lợi phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận đã thống nhất về kế hoạch điều tiết nước theo từng thời đoạn xuống giống trong thời gian còn lại của khung thời vụ vụ Hè Thu 2019, yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi có báo cáo về tình hình nguồn nước hồ hàng tuần trong thời gian tới gửi địa phương và các cơ quan liên quan, đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương để kịp thời điều chỉnh việc điều tiết hồ thủy điện theo điều kiện nguồn nước trong thời gian còn lại của mùa cạn, 2 huyện vùng hạ du hồ chứa và Công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bình Thuận xây dựng cụ thể kế hoạch lấy nước luân phiên, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả lượng nước xả từ hồ chứa thủy điện.

Nguồn: tongcucthuyloi.gov.vn