Quảng Trị: Nắng hạn, nhiều công trình thủy lợi khô cạn

2019.06.12 - 22 lượt xem

Ông Võ Văn Hưng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết, nắng hạn kéo dài do biến đổi khí hậu gây ra đã làm cho mực nước đầu vụ HT 2019 ở các công trình thủy lợi lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đạt mức rất thấp, chỉ có 33-67% dung tích thiết kế, ảnh hưởng lớn đến nước tưới cho vụ sản xuất HT.

Hồ chứa nước Tân Kim ở Cam Lộ cạn trơ đáy

 

Trong đó đáng chú ý các hồ lớn như Hồ Nghĩa Hy chỉ đạt 58,8%, Đá Mài 60,6%, Tân Kim 33,71%, Trúc Kinh 52,57%, Kinh Môn 54,9%, La Ngà 44,7%, Bảo Đài 67,47, nguy cơ tiếp tục giảm nhanh do nắng nóng và gió mùa tây nam xuất hiện mạnh trong vụ HT 2019.

Theo ông Võ Văn Hưng, qua rà soát, cân đối nguồn nước tưới cho thấy, vụ HT năm nay toàn tỉnh Quảng Trị có khoảng 23.382 ha lúa, trong đó có 13.190 ha chủ động nước tưới, 8.633 ha đủ nước tưới nhưng cần các biện pháp bơm, tưới hỗ trợ và dự báo có gần 1.600 ha lúa bị thiếu nước SX, SX kém hiệu quả hoặc không thể SX do không có nước tưới và cần phải chuyển đổi.

Trước tình hình đó, Sở NN-PTNT tỉnh đã chủ động phối hợp cùng với các địa phương rà soát quy hoạch, xây dựng phương án tổ chức SX nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó diện tích đảm bảo tưới thì phải tập trung cơ cấu 100% sử dụng bộ giống lúa ngắn ngày, cực ngắn, chất lượng cao.

Tiếp tục nhân rộng các mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu ở các địa phương, mở rộng diện tích SX cánh đồng lớn “cùng 1 giống, 1 thời vụ, 1 quy trình canh tác”, áp dụng đồng bộ các biện pháp IPM, ICM, “1 phải, 5 giảm”, sử dụng các biện pháp tưới luân phiên, tưới tiết kiệm vào SX.

Đối với diện tích đủ nước nhưng phải bơm tưới hỗ trợ thì có kế hoạch điều tiết nước hợp lý, xây dựng các phương án bơm tưới cụ thể, đảm bảo cấp nước vào các giai đoạn sinh trưởng phát triển nhạy cảm của cây lúa.

Đối với diện tích không đảm bảo nước tưới gần 1.600 ha cần có phương án chuyển đổi sang cây trồng cạn có hiệu quả kinh tế cao như trồng đậu xanh, ngô, lạc... Sở NN-PTNT đang tham mưu UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ giá giống và kinh phí làm đất chuyển đổi để khuyến khích người dân chuyển đổi SX nhằm hạn chế thiệt hại do khô hạn.

Một biện pháp tích cực nữa là xây dựng phương án chống hạn, chủ động mọi phương tiện, nhân lực để chống hạn khi cần thiết kể cả cây lúa và các cây công nghiệp dài ngày như hồ tiêu, cà phê và cây ăn quả. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa thiếu nước tưới hoặc đất lúa hiệu quả thấp sang cây trồng cạn nhằm tuyên truyền vận động nông dân thay đổi tập quán canh tác của bà con nông dân trong điều kiện khô hạn, thiếu nước tưới.

Ông Võ Văn Hưng cho biết, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị cũng đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn bám sát đồng ruộng, đẩy mạnh điều tra, dự tính dự báo sâu bệnh hại để có những giải pháp, chỉ đạo kịp thời, sát đúng; tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ lịch thời vụ, sử dụng nước tiết kiệm; tăng cường công tác chuyển giao KHKT, đặc biệt xây dựng và hỗ trợ thực hiện các mô hình chuyển đổi có hiệu quả kinh tế và phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương.

Nguồn: nongnghiep.vn