Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Huyện Thường Tín: 61,4% hộ dân được sử dụng nước sạch

Theo UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) năm 2010 trên địa bàn huyện có 81% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, các xã trên địa bàn huyện chưa được sử dụng nước sạch. Đến nay 100% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh, 61,4% số hộ sử dụng nước sạch.

Ngoài ra, toàn huyện đã triển khai thực hiện xây dựng vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường và đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, huyện cũng duy trì 169 tổ nhóm thu gom rác thải và hỗ trợ phương tiện thu gom rác đối với 100% thôn, cụm dân cư.

Hàng ngày trên địa bàn huyện rác thải đã được thu gom tại các xã và được chuyển đi xử lý tại địa điểm tập trung của thành phố. Cùng với đó, huyện đã đầu tư xây dựng mới 20 điểm cầu trung chuyển rác và nâng cấp 4 điểm cầu trung chuyển rác đảm bảo công tác thu gom rác thải vận chuyển kịp thời. Thành phố đã quan tâm đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải cụm công nghiệp làng nghề Duyên Thái, và tại cụm công nghiệp Quất Động, Liên Phương. Đến nay 27 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí môi trường.

Nguồn: ns.mard.gov.vn

Top