Viện Quy hoạch Thủy lợi giao nhiệm vụ năm 2020 cho từng đơn vị trực thuộc Viện

2020.01.09 - 140 lượt xem

Ngày 6/1/2020, tại phòng 207,  Ban lãnh đạo Viện Quy hoạch thủy lợi đã tổ chức cuộc họp “Giao kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020” cho các đơn vị trực thuộc Viện. Tham dự cuộc họp gồm ban lãnh đạo Viện và các trưởng phó phòng của 14 đơn vị trực thuộc.

Ban lãnh đạo Viện QHTL đã trao Quyết định giao việc năm 2020 cho từng đơn vị và mong muốn các đơn vị cần phối hợp với nhau để tổ chức triển khai thực hiện; lập tiến độ chung cho toàn bộ dự án và yêu cầu kỹ thuật cho các chuyên đề; chịu trách nhiệm nội dung công việc, đề cương dự án toán thực hiện các hạng mục cụ thể, giao nộp sản phẩm đúng thời gian và đảm bảo chất lượng theo đúng yêu cầu được phê duyệt. Ban lãnh đạo Viện yêu cầu các đơn vị làm kế hoạch chi tiết, tập trung chủ yếu vào quy hoạch phòng chống thiên tai, thủy lợi, hoàn thành các đề tài khoa học, các nhiệm vụ phục vụ quản lý nguồn nước …đồng thời mở thêm quy hoạch thủy lợi theo lưu vực sông, rà soát lại quy hoạch thủy lợi Bắc Hưng Hải, Bắc Nam Hà, quy hoạch phòng chống lũ, quy hoạch đê điều, đánh giá lũ và lũ quét, xây dựng bản đồ ngập lụt.  Các đơn vị cần có những đề xuất giải pháp về mực nước, ô nhiễm nguồn nước, ngập lụt đô thị lớn, phương án cấp nước vào các vùng khô hạn, các vùng đất dốc, xây dựng đề tài sử dụng công nghệ viễn thám trong quản lý nguồn nước. ..Đối với chiến lược phát triển Viện, mục tiêu đưa ra đến 2025 phải có 15 tiến sĩ, đề nghị các phòng có đề xuất sơ tuyển. Đối với công việc cụ thể của các phòng, yêu cầu các lãnh đạo phân công trách nhiệm người lao động, đánh giá kết quả công việc, bình chọn, xếp loại thu nhập, cần thiết xây dựng chiến lược phát triển Viện đến năm 2045 và xây dựng tăng cường năng lực Viện.

Phòng Tổ chức - Hành chính nhận nhiệm vụ năm 2020

Phòng Kế hoạch Tổng hợp nhận nhiệm vụ năm 2020

Phòng Thí nghiệm và Tư vấn quản lý chất lượng nước, môi trường nhận nhiệm vụ năm 2020

Phòng QHTL Nam Trung Bộ và Tây nguyên nhận nhiệm vụ năm 2020

Phòng QHTL Bắc Trung Bộ nhận nhiệm vụ năm 2020

Phòng QHTL Bắc Bộ nhận nhiệm vụ năm 2020

Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường nhận nhiệm vụ năm 2020

Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế nhận nhiệm vụ năm 2020

Phòng Tài chính Kế toán nhận nhiệm vụ năm 2020

Trung tâm công nghệ tài nguyên nước nhận nhiệm vụ năm 2020

Trung tâm Tư vấn xây dựng thủy lợi nhận nhiệm vụ năm 2020

Nguồn: IWRP

Tin cùng loại