Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Dự báo nguồn nước

Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng phụ cận

Tên đề tài: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước trong công trình thủy lợi cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên các lưu vực sông Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng phụ cận

Đơn vị thực hiện: Phòng Quy hoạch Thủy lợi Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - Viện Quy hoạch Thủy lợi thực hiện.

Năm thực hiện: 2020

Tin khác

Top