Công tác kiểm tra, đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2020 tại các tỉnh Quảng Nam, Bình Định.

2020.02.11 - 133 lượt xem

Ngày 6-7/2/2020 Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cùng Tổng cục Thủy lợi, Cục Trồng trọt, Viện Quy hoạch Thủy lợi và các đơn vị có liên quan kiểm tra, đánh giá tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020 và chỉ đạo kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại các tỉnh Bình Định, Quảng Nam.

    Qua công tác kiểm tra, đánh giá cho thấy, về cơ bản nguồn nước tại các công trình thủy lợi đáp ứng đủ cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh vụ Đông Xuân, tuy nhiên, khả năng cao tại các tỉnh Bình Định, Quảng Nam vẫn xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước vào cuối vụ Hè Thu nếu không có mưa bổ sung. Cùng với đó, tình hình xâm ngập mặn đã xuất hiện gây cản trở đến việc sinh hoạt và tưới tiêu của người nông dân. Hiện nay lãnh đạo các tỉnh đã chỉ đạo đến các địa phương chủ động rà soát, xây dựng phương án phòng chống hạn, nhiễm mặn. Tuy nhiên đối với tỉnh Quảng Nam hiện chưa có công trình ngăn mặn triệt để nên độ mặn trên sông Vĩnh Điện và đặc biệt là sông Thu Bồn tăng cao. Từ đó, gây ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn nước ngọt cấp cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.

    Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy lợi, Cục Trồng Trọt, Viện Quy hoạch Thủy lợi kết hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh và các cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến nguồn nước, hạn hán, xâm nhập mặn, đặc biệt điều tiết nguồn nước từ các hồ chứa nước ở thượng nguồn nhằm đảm bảo cấp nước sản xuất trong vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu 2020.

    Một số hình ảnh khảo sát và làm việc tại địa phương ở 2 tỉnh Quảng Nam, Bình Định

Nguồn: IWRP