Thực địa triển khai quy hoạch phòng, chống thiên tai và thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội

2020.10.09 - 91 lượt xem

Thực hiện kế hoạch triển khai quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, ngày 07/10/2020 Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức thực địa một số khu vực trên địa bàn Thành phố Hà Nội.  

Đoàn công tác do Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh làm trưởng đoàn, có sự tham gia của Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn, Văn phòng Tổng cục, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội. Đoàn đã đi thực địa các công trình đầu mối lấy nước và sông Đáy, sông Tích, khu vực ngập lũ Chương Mỹ, Mỹ Đức.

 

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh - thực địa tại công trình cống Vân Cốc

 

  Trao đổi các phương án dự kiến nghiên cứu trong quy hoạch

            Tại hiện trường Đoàn tiến hành trao đổi các phương án dự kiến nghiên cứu trong quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi. Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh đề nghị nghiên cứu, tính toán cụ thể các phương án để lựa chọn phương án phù hợp đáp ứng yêu cầu chuyển lũ, sử dụng nước, cải tạo môi trường, chống ngập úng, lũ lưu vực sông Đáy./.

             VỤ NGUỒN NƯỚC VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN

Nguồn: http://www.tongcucthuyloi.gov.vn/