Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Viện Quy hoạch Thủy lợi thăm, làm việc và ký ghi nhớ hợp tác với Viện Thực vật học Côn Minh, Trung Quốc

Từ ngày 18 đến 21 tháng 12 năm 2015, Viện Quy hoạch Thủy lợi đã thăm và làm việc tại Viện Thực vật học Côn Minh thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến quản lý nước, đất và sinh thái lưu vực sông Hồng thuộc Việt Nam và Trung Quốc.

Viện Thực vật học Côn Minh, một Viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, là thành viên của Nhóm Tư vấn nghiên cứu nông nghiệp quốc tế (CGIAR) và đang thực hiện nhiều nghiên cứu liên quan đến nguồn nước, đất, sinh thái, biến đổi khí hậu… trên lưu vực sông Hồng.

Qua 2 ngày làm việc, hai Viện đã cùng nhau ký một Bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa hai bên với những nội dung chính gồm:   

  • Thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa Viện Quy hoạch Thủy lợi và Viện Thực vật học Côn Minh thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.
  • Hợp tác chia sẻ các nghiên cứu và thông tin liên quan đến tài nguyên nước, đất và sinh thái lưu vực sông Hồng giữa Việt Nam và Trung Quốc.
  • Cùng kết hợp đề xuất, phát triển và thực hiện các nghiên cứu, sáng kiến mới, hoặc cùng liên danh thực hiện các nghiên cứu liên quan đến tài nguyên nước, đất và sinh thái trên lưu vực sông Hồng.
  • Giới thiệu hoặc đề xuất các sáng kiến tới các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam và Trung Quốc nhằm tăng cường các hoạt động quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên nước, đất và sinh thái lưu vực sông Hồng.
  • Cùng kết hợp tổ chức các hội thảo, trao đổi kiến thức, trao đổi đoàn công tác… giữa hai Viện liên quan đến các chủ đề phát triển bền vững nguồn nước, đất và sinh thái lưu vực sông Hồng.
  • Kết hợp trao đổi đào tạo sau đại học, tăng cường năng lực.

Một số hình ảnh chuyến thăm và làm việc của Viện tại Côn Minh:

Viện Quy hoạch Thủy lợi
Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường

Tin khác

Top