Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Dự báo nguồn nước

Dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước trên lưu vực sông Cả và phụ cận tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh năm 2017

Tên nhiệm vụ: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Cả và phụ cận tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh  năm 2017

Thời gian thực hiện: Năm 2017

Đơn vị thực hiện: Phòng Quy hoạch Thủy lợi Bắc Trung Bộ - Viện QHTL

Nội dung bản tin:

1. Bản tin sông Cả tháng 4/2017

2. Bản tin sông Cả tuần từ 6/4/2017 đến 12/4/2017

3. Bản tin sông Cả tuần từ 21/4/2017 đến 28/4/2017

4. Bản tin sông Cả tuần từ 28/4/2017 đến 05/5/2017

5. Bản tin sông Cả tuần từ 05/5/2017 đến 12/5/2017

6. Bản tin sông Cả tuần từ 12/5/2017 đến 18/5/2017

7. Bản tin vụ Hè thu năm 2017

8. Bản tin sông Cả tuần từ 19/5/2017 đến 25/5/2017

9. Bản tin sông Cả tuần từ 26/5/2017 đến 02/6/2017

10. Bản tin vụ Hè thu tháng 6/2017

11. Bản tin sông Cả tuần từ 02/6/2017 đến 09/6/2017

12. Bản tin sông Cả tuần từ 09/6/2017 đến 15/6/2017

13. Bản tin sông Cả tuần từ 16/6/2017 đến 22/6/2017

14. Bản tin sông Cả tuần từ 23/6/2017 đến 29/6/2017

15. Bản tin sông Cả tuần từ 30/6/2017 đến 06/7/2017

16. Bản tin sông Cả tuần từ 07/7/2017 đến 13/7/2017

17. Bản tin sông Cả tuần từ 14/7/2017 đến 20/7/2017

18. Bản tin sông Cả tuần từ 21/7/2017 đến 27/7/2017

19. Bản tin sông Cả tuần từ 28/7/2017 đến 03/8/2017

20. Bản tin tháng 8/2017//

21. Bản tin sông Cả tuần từ 04/8/2017 đến 10/8/2017

22. Bản tin  sông Cả tuần từ 11/8/2017 đến 17/8/017

23. Bản tin sông Cả tuần từ 18/8/2017 đến 24/8/2017

24. Bản tin sông Cả tuần từ 25/8/2017 đến 31/8/2017

25. Bản tin sông Cả tuần từ 01/9/2017 đến 07/9/2017

26. Bản tin tháng 9/2017

27. Bản tin sông Cả tuần từ 08/9/2017 đến 15/9/2017

28. Bản tin sông Cả tuần từ 15/9/2017 đến 21/9/2017

Tin khác

Top