Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Dự báo nguồn nước

Dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước trên lưu vực sông Hương và phụ cận tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Tên nhiệm vụ: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Hương và phụ cận tỉnh Thừa Thiên Huế  năm 2017

Thời gian thực hiện: Năm 2017

Đơn vị thực hiện: Phòng Quy hoạch Thủy lợi Bắc Trung Bộ - Viện QHTL

Tin khác

Top