Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

Dự báo mưa

Dự báo 9 tháng (Bước thời gian 6h)

                   Tải bảng mưa dự báo 6 tháng từ mô hình CFS (NOAA)

                   Tải bảng nhiệt độ dự báo 6 tháng từ mô hình CFS (NOAA)

                DỰ BÁO 10 NGÀY  (3h)

                DỰ BÁO 5 NGÀY (1h)

                THAM KHẢO BẢN ĐÔ DỤ BÁO MƯA (ECMWF, GFS, ICON, GEM)

                   (Bảng giá trị mưa, gió, nhiệt độ... dự báo chỉ có giá trị tham khảo).

                  (Ý kiến đóng góp xin gửi về : buidangminhgm@gmail.com;  ). 

 

 

Top