Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Dự báo mưa

Dự báo 10 ngày GEM (CMC) (Bước 3 giờ)

BẢN ĐỒ DỰ BÁO MƯA, GIÓ VÀ NHIỆT ĐỘ THEO VỊ TRÍ 

Tải bảng mưa dự báo 10 ngày GEM (CMC) - lưới 0.24 độ

Tải bảng nhiệt độ dự báo 10 ngày GEM (CMC) - lưới 0.24 độ

Tải bảng gió dự báo 10 ngày GEM (CMC) - lưới 0.24 độ

Tải bảng gió giật dự báo 10 ngày GEM (CMC) - lưới 0.24 độ

Tải bảng áp suất dự báo 10 ngày GEM (CMC) - lưới 0.24 độ

Tải bảng lượng mây dự báo 10 ngày GEM (CMC) - lưới 0.24 độ

Tải bảng độ ẩm dự báo 10 ngày GEM (CMC) - lưới 0.24 độ

DỰ BÁO 16 NGÀY GFS-FV3-NOAA (3h)

DỰ BÁO 10 NGÀY GFS-NOAA (3h)

DỰ BÁO 5 NGÀY GFS-NOAA (1h)

DỰ BÁO 7 NGÀY ICON-DWD (3h)

DỰ BÁO 10 NGÀY GEOS-NASA (3h)

MƯA NGÀY DỰ BÁO 9 THÁNG CFS-NOAA

THAM KHẢO BẢN ĐỒ DỰ BÁO MƯA (ECMWF, GFS, ICON, GEM)

 

(Các nguồn số liệu này được khai thác từ sản phẩm dự báo từ mô hình GEM (CMC) CANADA. Các thông tin này được cung cấp miễn phí bởi Viện Quy hoạch Thủy lợi để thí nghiệm và tham khảo mà thôi. Người sử dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự chính xác cũng như mọi hậu quả do việc sử dụng các dự báo. Viện Quy hoạch Thủy lợi chỉ cung cấp nguyên bản các dự báo và hoàn toàn không bảo đảm sự chính xác, cách sử dụng và áp dụng các dự báo. Trong tất cả mọi trường hợp, Viện Quy hoạch hoàn toàn không chịu trách nhiệm với người sử dụng hay một bên thứ ba khác về mọi tổn thất và hậu quả trực tiếp cũng như gián tiếp do sử dụng hay lạm dụng các dự báo.).

(Ý kiến đóng góp xin gửi về : Bùi Quang Tuấn; 0912653837, buidangminhgm@gmail.com;  ). 

 

Top