Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Bảng tin tổng hợp dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước năm 2018

Tên nhiệm vụ: Bảng  tin tổng hợp dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước trong các công trình thủy lợi

Thời gian thực hiện: Năm 2018

Đơn vị thực hiện: Viện Quy hoạch Thủy lợi

Vùng Bắc Bộ

Dự báo nguồn nước cho sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa vùng Bắc Bộ năm 2018

1. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ tháng 3/2018

Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 09/3/2018 - 15/3/2018

Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 16/3/2018 - 22/3/2018

Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 23/3/2018 - 29/3/2018

2. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ tháng 4/2018

Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 30/3/2018 - 05/4/2018

Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 06/4/2018 - 12/4/2018

Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 13/4/2018 - 19/4/2018

Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 20/4/2018 - 26/4/2018

3. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ tháng 5/2018

Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 27/4/2018 - 03/5/2018

Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 04/5/2018 - 10/5/2018

Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 11/5/2018 - 17/5/2018

Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 18/5/2018 - 24/5/2018

Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 25/5/2018 -  31/5/2018

4. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ tháng 6/2018

Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 01/6/2018 - 07/6/2018

Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 08/6/2018 - 14/6/2018

Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 15/6/2018 - 21/6/2018

Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 22/6/2018 - 28/6/2018

5. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ tháng 7/2018

Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 29/6/2018 - 05/7/2018

Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 06/7/2018 - 12/7/2018

Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 13/7/2018 - 19/7/2018

Vùng Bắc Trung Bộ

1. Bản tin vụ Hè Thu 2018 lưu vực sông Thạch Hãn và phụ cận, tình Quảng Trị

Bản tin lần 1

Bản tin lần 2

2. Bản tin vụ Hè Thu 2018 lưu vực sông Cả, tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Bản tin lần 1

Bản tin lần 2

3. Bản tin vụ Hè Thu 2018 lưu vực sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bản tin lần 1

Bản tin lần 2

4. Bản tin vụ Hè Thu 2018 lưu vực sông Mã, tỉnh Thanh Hóa

Bản tin lần 1

Bản tin lần 2

5. Bản tin vụ Hè Thu 2018 lưu vực sông Gianh Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình

Bản tin lần 1

Bản tin lần 2

Top