Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Lịch làm việc của Ban Giám đốc

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN QHTL

(Từ ngày 20/01/2020 đến  ngày 24/01/2020)

(Thông báo lần 1)

Ngày

Tháng

Viện trưởng

Đỗ Văn Thành

Phó Viện trưởng

Lương Ngọc Chung

Phó Viện trưởng

Thái Gia Khánh

Phó Viện trưởng

Đào Ngọc Tuấn

Thứ 2

(20/01)

9h00: Họp Giao ban Viện (Mời LĐ Viện và Trưởng phó các đơn vị tham dự) tại P.207

9h00: Họp Giao ban Viện

9h00: Họp Giao ban Viện

9h00: Họp Giao ban Viện

14h00: Làm việc với P.TCHC về lịch trực tết âm lịch (Mời LĐ Viện, LĐ phòng và Đại diện bảo vệ tham dự) tại P.207

14h00: Làm việc với P.TCHC về lịch trực tết âm lịch

14h00: Làm việc với P.TCHC về lịch trực tết âm lịch

14h00: Làm việc với P.TCHC về lịch trực tết âm lịch

Thứ 3

(21/01)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

(22/01)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

(23/01)

Nghỉ tết âm lịch

Nghỉ tết âm lịch

Nghỉ tết âm lịch

Nghỉ tết âm lịch

Thứ 6

(24/01)

Nghỉ tết âm lịch

Nghỉ tết âm lịch

Nghỉ tết âm lịch

Nghỉ tết âm lịch

 

Tin khác

Top