Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Lịch làm việc của Ban Giám đốc

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN QHTL

 (Từ ngày 06/4/2020  đến ngày 10/4/2020)

­­­(Thông báo lần 1)

Ngày tháng

Viện trưởng

Đỗ Văn Thành

Phó viện trưởng

Lương Ngọc Chung

Phó viện trưởng

Thái Gia Khánh

Phó viện trưởng

Đào Ngọc Tuấn

 

Thứ hai

(06/4)

 

Làm việc

Làm việc

 Làm việc

 Làm việc

 

 

 

 

 

Thứ ba

 

(07/4)

 

Làm việc

Làm việc

Làm việc

Làm việc

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

(08/4)

 

9h: Họp nghe báo cáo dự thảo Thông tư ĐMKT QHTL&ĐTCB

(A. Chung - Viện phó, A. Minh - P. KHTH, A. Tuấn -P.KHCN&MT) tại P.207

9h: Họp nghe báo cáo dự thảo Thông tư ĐMKT QHTL&ĐTCB

Làm việc

Làm việc

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

(09/4)

 

Làm việc

Làm việc

Làm việc

Làm việc

14h: Họp trực tuyến về Thông tư ĐMKT QHTL&ĐTCB

(A. Chung - Viện phó, A. Minh - P. KHTH, A. Tuấn -P.KHCN&MT) tại P.207

A. Tuấn chuẩn bị phòng họp trực tuyến

 

14h: Họp trực tuyến về Thông tư ĐMKT QHTL&ĐTCB

 

 

 

 

Thứ sáu

(10/4)

 

 

Làm việc

Làm việc

Làm việc

Làm việc

 

 

 

 

  

Tin khác

Top