Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Ngày 1/7/2018, Luật Thủy lợi có hiệu lực thi hành

Chiều 28/6/2018, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) đã tổ chức gặp gỡ các cơ quan báo chí để cung cấp thêm thông tin về một số nội dung quan trọng với mong muốn Luật sớm đi vào cuộc sống và nhận được sự đồng thuận, chấp hành pháp luật của nhân dân và toàn xã hội.

Theo ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, từ khi Luật Thủy lợi được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 19/6/2017 đến nay, Tổng cục đã tiến hành tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung trong Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tổng cục đã tổ chức 3 hội nghị tại 3 miền Bắc, Trung, Nam; chủ trì xây dựng 2 Nghị định, tham mưu Bộ NN-PTNT trình Chính phủ ban hành và 1 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi. Cùng phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng 2 Nghị định và 1 Thông tư trình Chính phủ, hiện đã ban hành 1 Nghị định.

Về phía các địa phương, theo ông Tỉnh, các cấp đã tiến hành tổ chức tập huấn, giới thiệu, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức và người trực tiếp làm công tác thủy lợi triển khai sâu rộng nội dung Luật Thủy lợi đến với cộng đồng.

Khi cho ý kiến vào dự thảo luật, nhiều ĐBQH cho rằng, công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi lâu nay nhiều tồn tại và bất cập. Chính sách đầu tư chưa hợp lý, chú trọng đầu tư trong xây dựng mới mà chưa quan tâm đến đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa, thiếu đồng bộ, đã ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác công trình thủy lợi.

Đặc biệt, thể chế chính sách và phương thức quản lý, khai thác công trình thủy lợi chậm đổi mới theo cơ chế thị trường. Cơ chế quản lý mang tính nửa thị trường, nửa bao cấp, doanh nghiệp họat động chưa công khai, minh bạch.

Do đó Luật Thủy lợi lần này đã phần nào khắc phục được những bất cập, hạn chế với mong muốn khi triển khai sẽ đáp ứng được tình hình. Chẳng hạn như việc quy định chuyển đổi cơ chế từ thu thủy lợi phí sang giá dịch vụ thủy lợi để bảo đảm hiệu quả khai thác, sử dụng nước, giảm gánh nặng bao cấp từ ngân sách nhà nước cho đầu tư, xây dựng công trình thủy lợi. Việc thay đổi này phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội và nền kinh tế thị trường.

Hay về xã hội hóa công tác đầu tư, bởi đây là một chủ trương đúng, tuy nhiên phân loại cấp độ công trình, đối tượng công trình, thể loại, hình thức đầu tư và phải đảm bảo dù xã hội hóa kiểu gì nhà nước vẫn phải quản lý được ở những khu vực quan trọng nhất. Xã hội hóa kiểu gì cũng phải chống độc quyền, thiên tai, phải chịu trách nhiệm chỉ đạo nhà nước.

Luật Thủy lợi có những nội dung tính kỹ thuật chuyên môn sâu, có những vấn đề phạm trù thuộc lộ trình tính toán cho từng vùng, miền, từng đối tượng. Do đó, trong văn bản luật không thể nào tải hết nên các Nghị định và Thông tư sẽ lần lượt được Chính phủ ban hành, Bộ NN-PTNT và Tổng cục Thủy lợi sẽ làm rõ thêm trong quá trình đưa luật vào cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí

Nguồn: nongnghiep.vn

Top