Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Kiểm tra, đánh giá tình hình cấp nước sinh hoạt nông thôn tại Cao Bằng, Bắc Cạn và Thái Nguyên

Tiếp tục thực hiện chương trình công tác đối với nước sạch nông thôn năm 2018 gắn với NTM, từ ngày 17/10-20/10/2018, đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi phối hợp với Trung tâm Quốc gia nước sạch và VSMTNT đã đi kiểm tra tình hình cấp nước sạch tại Cao Bằng, Bắc Cạn và Thái Nguyên.

Báo cáo của các tỉnh cho thấy, với nhiều cố gắng các tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định: có hơn 90% dân số nông thôn có cơ hội sử dụng nước hợp vệ sinh. Tuy nhiên cũng còn nhiều khó khăn, cụ thể (i) tại Cao Bằng và Bắc Cạn nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia của Bộ Y tế đều dưới 20% (mục tiêu đến năm 2020 là 50%); (ii) việc cấp nước chưa thực sự bền vững do công nghệ cấp nước chưa đến từng hộ dân mà chủ yếu là trụ vòi công cộng.; (iii) tỷ lệ các công trình chưa hiệu quả còn cao; (iv) giá bán nước quá thấp chưa được bù đắp các chi phí, không có nguồn kinh phí cho duy tu bảo dưỡng và sửa chữa; Việc quản lý khai thác vận hành công trình đều do nhóm cộng đồng thực hiện nhưng công tác đào tạo, tập huấn chưa được quan tâm thường xuyên.

Ngoài những nguyên nhân khách quan như biến đổi khí hậu, tình hình hạn hán, dân cư sống rải rác... thì những nguyên chủ quan cũng cần được quan tâm giải quyết, cụ thể: mạnh dạn thanh lý các công trình không hoạt động và hoạt động kém hiệu quả; Hướng dẫn cho cộng đồng tổ chức quản lý và vận hành phù hợp với thực tế từng công trình. Lựa chọn các nguồn nước bền vững (ưu tiên nguồn nước đảm bảo vệ sinh từ các khe núi), đảm bảo chất lượng và số lượng; xây dựng chính sách thu hút đầu tư và hỗ trợ từ các doanh nghiệp; xây dựng cơ chế giá và hỗ trợ giá nước theo đặc thù, nhất là khu vực cấp nước hộ gia đình. Các tỉnh cần lồng ghép tốt chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn vốn vay Ngân hàng Thế giới để nâng tỷ người dân sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia./.

NN

Top