Hệ thống thủy lợi An Trạch đảm bảo chất lượng nước

2019.05.24 - 61 lượt xem

Hiện thành phố Đà Nẵng đã thu hoạch xong lúa mùa, đang ở giai đoạn phơi đất chuẩn bị vào vụ hè thu. Tình hình vận hành hệ thống thủy lợi An Trạch được vận hành theo đúng quy trình đã phê duyệt.

Sơ đồ hệ thống thủy lợi An Trạch

 

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung – Tây Nguyên, số liệu quan trắc chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi An Trạch (TP Đà Nẵng) ngày 15 - 16/5 cho thấy: Độ mặn quan trắc tại vị trí nhà máy nước Cầu Đỏ (VT3) là 50 mg/l thấp hơn so với mức cho phép để lấy nước sinh hoạt là 250mg/l, với mức này có thể sử dụng để cung cấp cho đầu vào của nhà máy.

Tuy nhiên dự báo thời tiết còn nắng nóng nên cần sử dụng nước tiết kiệm. Tại các vị trí trạm bơm Miếu Ông, Cẩm Toại, Túy Loan (VT5, VT6, VT7) độ mặn đo được bằng 0, thấp hơn so với mức cho phép (1.000mg/l) nên có thể sử dụng nước để bơm nước tưới cho cây trồng. Chất lượng nước ở các vị trí quan trắc khá tốt, không có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Hiện thành phố Đà Nẵng đã thu hoạch xong lúa mùa, đang ở giai đoạn phơi đất chuẩn bị vào vụ hè thu. Tình hình vận hành hệ thống thủy lợi An Trạch được vận hành theo đúng quy trình đã phê duyệt. Có 3 nguồn xả thải chính vào hệ thống gồm: Khu công nghiệp Hòa Cầm, đổ ra tại vị trí thượng lưu cầu Đỏ (VT3); từ hồ Khuê Trung, đổ ra tại vị trí thượng lưu cầu Hòa Xuân (VT2) và các nguồn khác từ hệ thống xả thải của thành phố Đà Nẵng, đổ ra rải rác dọc sông Cầu Đỏ, Cẩm Lệ, sông Hàn.

Từ dự báo tình hình chất lượng nước từ 16/5 - 22/5, so sánh kết quả dự báo với QCVN08-MT:2015/BTNMT, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Trung – Tây Nguyên đề xuất: Độ mặn tại VT3, điểm lấy nước vào nhà máy nước Cầu Đỏ, trong các ngày tới độ mặn giảm thấp hơn ngưỡng cho phép lấy nước cấp cho sinh hoạt, do đó có thể sử dụng để cấp nước. Song để chủ động nguồn nước cấp cho nhà máy hoạt động, đề nghị đơn vị quản lý thường xuyên theo dõi để vận hành trạm bơm bổ sung từ đập dâng An Trạch khi cần thiết, đồng thời khuyến cáo người dân sử dụng nước tiết kiệm. Tại các vị trí trạm bơm (Miếu Ông, Cẩm Toại, Túy Loan), độ mặn ở dưới ngưỡng cho phép (1.000mg/l) nên hoàn toàn có thể vận hành để bơm tưới cho cây trồng.

 

Nguồn: nongnghiep.vn