Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

TCVN 8302:2009 Quy hoạch phát triển thủy lợi – Quy định chủ yếu về thiết kế

date: 21.09.2015   -   views: 1228

TCVN 8302:2009 được chuyển đổi từ 14TCN 87: 2006 theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Top