Dự báo 7 ngày của ICON (bước thời gian 3h)

BẢN ĐỒ DỰ BÁO MƯA, GIÓ VÀ NHIỆT ĐỘ THEO VỊ TRÍ 

Tải bảng mưa dự báo từ ICON - (lưới 0.125 độ)

Tải bảng nhiệt độ dự báo từ ICON - (lưới 0.125 độ)

Tải bảng gió dự báo từ ICON - (lưới 0.125 độ)

DỰ BÁO 5 NGÀY GFS(1h)

DỰ BÁO 10 NGÀY GFS(3h)

DỰ BÁO 10 NGÀY GEM-CMC (3h)

MƯA NGÀY DỰ BÁO 9 THÁNG CFS

THAM KHẢO BẢN ĐỒ DỰ BÁO MƯA (ECMWF, GFS, ICON, GEM)

(Các nguồn số liệu này được khai thác từ sản phẩm dự báo từ mô hình ICON (DWD). Các thông tin này được cung cấp miễn phí bởi Viện Quy hoạch Thủy lợi để thí nghiệm và tham khảo mà thôi. Người sử dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự chính xác cũng như mọi hậu quả do việc sử dụng các dự báo. Viện Quy hoạch Thủy lợi chỉ cung cấp nguyên bản các dự báo và hoàn toàn không bảo đảm sự chính xác, cách sử dụng và áp dụng các dự báo. Trong tất cả mọi trường hợp, Viện Quy hoạch hoàn toàn không chịu trách nhiệm với người sử dụng hay một bên thứ ba khác về mọi tổn thất và hậu quả trực tiếp cũng như gián tiếp do sử dụng hay lạm dụng các dự báo.).

(Ý kiến đóng góp xin gửi về : buidangminhgm@gmail.com;  ). 

 

 

Top