Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
8h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia BCH TW Đảng khóa XIII tại Bộ Nông nghiệpTheo Giấy mời Bộ Nông nghiệp07/08, 17:01
14h00 Họp Hội đồng xét duyệt đề tài tiềm năng cấp Bộ (Uỷ quyền ông Chung - Phó Viện trưởng)Theo Giấy mời P.20710/08, 10:29
14h00 Dự họp thương thảo Hợp đồng gói thầu QHPCTT Thuỷ lợi quốc giaP. KHTH* TCTL10/08, 10:31
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
8h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia BCH TW Đảng khóa XIII tại Bộ Nông nghiệpTheo Giấy mời Bộ Nông nghiệp07/08, 17:01
14h00 Họp Hội đồng xét duyệt đề tài tiềm năng cấp BộTheo Giấy mời P.20707/08, 16:58
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
8h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia BCH TW Đảng khóa XIII tại Bộ Nông nghiệpTheo Giấy mời Bộ Nông nghiệp07/08, 17:02
Chiều Làm việc tại cơ quan 07/08, 16:58
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
8h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia BCH TW Đảng khóa XIII tại Bộ Nông nghiệpTheo Giấy mời Bộ Nông nghiệp07/08, 17:02
Chiều Làm việc tại cơ quan 07/08, 16:58
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Dự Đại hội Đảng Bộ tại Bộ Nông nghiệp và PTNT Bộ Nông nghiệp07/08, 16:58
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Dự Đại hội Đảng Bộ tại Bộ Nông nghiệp và PTNT Bộ Nông nghiệp07/08, 16:58
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 07/08, 16:58
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 07/08, 16:58
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
8h30 Làm việc tại Công ty TNHH Một thành viên Bắc Hưng HảiA. Tuấn - Phó VT, P. QHTL Bắc Bộ; P. KH; TTCNTNN Hải Dương10/08, 16:24
14h00 Nghe báo cáo dự thảo quy cách, nội dung hồ sơ Dự báo NN, KH sử dụng nướcP. QHTL Bắc Bộ, các đơn vị liên quan P. 20711/08, 09:12
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Sáng Làm việc tại cơ quan 11/08, 09:14
14h00 Nghe báo cáo dự thảo quy cách hồ sơ Dự báo NN, KH sử dụng nướcPhòng QHTL Bắc Bộ, các đơn vị liên quan P.20707/08, 16:58
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 11/08, 09:04
14h00 Nghe báo cáo dự thảo quy cách hồ sơ Dự báo NN, KH sử dụng nướcPhòng QHTL Bắc Bộ, các đơn vị liên quan P.20707/08, 16:58
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
8h30 Làm việc tại Công ty TNHH Một Thành viên Bắc Hưng Hải Hải Dương11/08, 09:07
14h00 Nghe báo cáo dự thảo quy cách hồ sơ Dự báo NN, KH sử dụng nướcPhòng QHTL Bắc Bộ, các đơn vị liên quan P.20707/08, 16:58
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
8h30 Làm việc tại Công ty TNHH Một thành viên Bắc Nam HàA. Tuấn - Phó VT; P. Đê điều; P. KH; TTTV Nam Định10/08, 16:23
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Làm việc tại cơ quan 07/08, 16:58
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 07/08, 16:58
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
8h30 Làm việc tại Công ty TNHH Một thành viên Bắc Nam Hà Nam Định11/08, 09:09
Chiều Làm việc tại cơ quan 11/08, 09:17
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Làm việc tại cơ quan 13/08, 15:43
16h00 Họp Hội đồng xét, điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế của Viện năm 2020 (hoãn họp)Mời các thành viên Hội đồng tham dự; P. TCHC chuẩn bị nội dung P. 20714/08, 08:59
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Làm việc tại cơ quan 07/08, 16:58
16h00 Họp Hội đồng xét, điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế của Viện năm 2020 (hoãn họp)Theo lịch Viện trưởng P. 20714/08, 09:00
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 13/08, 15:52
16h00 Họp Hội đồng xét, điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế của Viện năm 2020 (hoãn họp)Theo lịch Viện trưởng P. 20714/08, 09:00
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 07/08, 16:58
16h00 Họp Hội đồng xét, điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế của Viện năm 2020 (hoãn họp)Theo lịch Viện trưởng P. 20714/08, 09:02
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Ghi chú: Đơn vị có dấu * chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan.