Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Dự báo nguồn nước

Dự báo nguồn nước

Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng phụ cận

2020.01.13 - Dự báo nguồn nước

Tên đề tài: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước trong công trình thủy lợi cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên các lưu vực sông Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và v&ugrav...

Xem thêm →  

Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên lưu vực sông Trà Khúc, sông Vệ năm 2020

2019.12.31 - Dự báo nguồn nước

Tên đề tài: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên lưu vực sông Trà Khúc, sông Vệ  và vùng phụ ...

Xem thêm →  

Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Kon - Hà Thanh và phụ cận thuộc tỉnh Bình Định năm 2020

2019.12.31 - Dự báo nguồn nước

Tên đề tài: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Kon - Hà Thanh và phụ cận thuộc tỉnh Bình Định. Đơn vị thực hiện: Ph&og...

Xem thêm →  

Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước, phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Ba, sông Bàn Thạch và vùng phụ cận tỉnh Phú Yên năm 2020

2019.12.31 - Dự báo nguồn nước

Tên đề tài: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước, phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Ba, sông Bàn Thạch và vùng phụ cận tỉnh Phú Yên. Đơ...

Xem thêm →  

Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước, phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Cái Ninh Hòa, sông cái Nha Trang và phụ cận tỉnh Khánh Hòa

2019.12.31 - Dự báo nguồn nước

Tên đề tài: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước, phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Cái Ninh Hòa, sông cái Nha Trang và phụ cận tỉnh Khán...

Xem thêm →  

Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước, phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Cái Phan Rang và vùng phụ cận tỉnh Ninh Thuận năm 2020

2019.12.31 - Dự báo nguồn nước

Tên đề tài: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước, phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Cái Phan Rang và vùng phụ cận tỉnh Ninh Thuận. Đơn vị thực hiện: Ph&og...

Xem thêm →  

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Top