Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Dự báo nguồn nước

Bản tin dự báo nguồn nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng phụ cận năm 2020

2020.01.13 - Dự báo nguồn nước

Tên đề tài: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước trong công trình thủy lợi cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên các lưu vực sông Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và v&ugrav...

Bản tin dự báo NN và XDKHSDN các lưu vực sông vùng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ & Tây Nguyên

2019.12.31 - Dự báo nguồn nước

Tên đề tài: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước trong công trình thủy lợi cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên các lưu vực sông vùng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung...

Bản tin dự báo nguồn nước lưu vực sông Thạch Hãn và vùng phụ cận tỉnh Quảng Trị năm 2020

2019.12.31 - Dự báo nguồn nước

Tên đề tài: Dự báo nguồn nước phục vụ vận hành công trình thủy lợi cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Thạch Hãn và vùng phụ cận tỉnh Quảng Trị. Đơn vị thực hiện: Phòng Quy hoạch Thủy lợi Bắ...

Bản tin dự báo nguồn nước lưu vực sông Trà Khúc, sông Vệ và vùng phụ cận tỉnh Quảng Ngãi năm 2020

2019.12.31 - Dự báo nguồn nước

Tên đề tài: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên lưu vực sông Trà Khúc, sông Vệ  và vùng phụ ...

Bản tin dự báo nguồn nước lưu vực sông Mã và vùng phụ cận tỉnh Thanh Hóa năm 2020

2019.12.31 - Dự báo nguồn nước

Tên đề tài: Dự báo nguồn nước phục vụ vận hành công trình thủy lợi cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên lưu vực sông Mã và phụ cận (tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị thực hiện: Phòng Quy hoạ...

Bản tin dự báo nguồn nước lưu vực sông Kon - Hà Thanh và phụ cận thuộc tỉnh Bình Định năm 2020

2019.12.31 - Dự báo nguồn nước

Tên đề tài: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Kon - Hà Thanh và phụ cận thuộc tỉnh Bình Định. Đơn vị thực hiện: Ph&og...

Bản tin dự báo nguồn nước lưu vực sông Ba, sông Bàn Thạch và vùng phụ cận tỉnh Phú Yên năm 2020

2019.12.31 - Dự báo nguồn nước

Tên đề tài: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước, phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Ba, sông Bàn Thạch và vùng phụ cận tỉnh Phú Yên. Đơ...

Bản tin dự báo nguồn nước lưu vực sông Cái Ninh Hòa, sông cái Nha Trang và phụ cận tỉnh Khánh Hòa

2019.12.31 - Dự báo nguồn nước

Tên đề tài: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước, phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Cái Ninh Hòa, sông cái Nha Trang và phụ cận tỉnh Khán...

12 3 4 5 6 7 8 9 10    >    >>
Top