Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Lưu vực Vu Gia - Thu Bồn dùng nước tiết kiệm

Do mưa thấp nên tổng dung tích trữ thiết kế của 17 công trình thủy lợi trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn mới đạt 238,69 triệu m3, tương đương 46,85% so với thiết kế...

 

Bản đồ dự báo khả năng đáp ứng nguồn nước phục vụ SX nông nghiệp lưu vực Vu Gia – Thu Bồn vụ ĐX 2018 - 2019

 

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, lượng mưa từ đầu mùa mưa đến thời điểm hiện tại tại lưu vực Vu Gia – Thu Bồn thấp hơn so với mức trung bình nhiều năm là 49,48%, trong khi đó lượng mưa phân bố không đều, mưa lớn tại một số trạm miền núi như Trà My, Hiệp Đức còn ở đồng bằng thì thấp hơn.

Do mưa thấp nên tổng dung tích trữ thiết kế của 17 công trình thủy lợi trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn mới đạt 238,69 triệu m3, tương đương 46,85% so với thiết kế (dung tích thiết kế của 17 hồ là 509,50 triệu m3). Trong khi đó nguồn nước trữ tại các hồ chứa thủy điện tham gia bổ sung nước cho hạ du lưu vực Vu Gia - Thu Bồn đều ở mức thấp (đạt 45,19% dung tích thiết kế).

Theo kế hoạch sản xuất, thì tổng nhu cầu nước đến cuối vụ ĐX 2018 - 2019 của 17 công trình thủy lợi trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn là 246,38 triệu m3 . Từ kết quả dự báo nguồn nước đến ngày 30/4/2019, cho thấy tổng dung tích hữu ích 17 hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn còn khoảng 426,7 triệu m3 (đạt tỷ lệ 83,75% so với dung tích thiết kế).

Kết quả tính toán cân bằng nước cho thấy 17 công trình đáp ứng đủ nước tưới cho 18.715,22 ha đạt 100% diện tích theo kế hoạch. Tuy nhiên do mưa ít hơn mọi năm nên lượng nước cung cấp cho nước ngầm được dự báo sẽ thấp hơn mức TBNN.

Như vậy, đối với những vùng tưới không sử dụng nước từ các công trình thủy lợi, tình hình hạn hán trong vụ ĐX 2018-2019 được dự báo có khả năng xảy ra.

Từ thực tế này Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên đã đề nghị chính quyền địa phương tại lưu vực Vu Gia – Thu Bồn phải sử dụng nước tiết kiệm thuộc phạm vi các công trình thủy lợi trong vụ ĐX 2018 - 2019 để đảm bảo nguồn nước cho vụ HT 2019. Đối với vùng sản xuất nông nghiệp nằm ngoài phạm vi của các công trình thủy lợi có khả năng xảy ra hạn hán thì cần tích trữ nước, đồng thời sử dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước, nạo vét kênh mương thường xuyên, giảm tổn thất bốc hơi mặt ruộng...

MAI PHƯƠNG

Nguồn: nongnghiep.vn

Top