Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Viện Quy hoạch Thủy lợi tổ chức thành công các Đại hội Chi bộ cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số 112-KH/ĐU ngày 23/10/2019 của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch số 119 KH/ĐU ngày 07/02/2020 của Đảng ủy Viện Quy hoạch Thủy lợi về Đại hội Đảng chi bộ các cấp trong Đảng bộ Viện Quy hoạch Thủy lợi tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ ngày 9/3/2020 đến ngày 13/3/2020, 06 chi bộ cơ sở thuộc Đảng ủy Viện Quy hoạch Thủy lợi đã tiến hành đại hội chi bộ với tinh thần: “xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Viện QHTL”. 

     Công tác chuẩn bị Đại hội tại các Chi bộ chu đáo, cẩn thận, chuẩn bị bài bản thể hiện nề nếp chính trị, ý thức Đảng tốt. Tại đại hội, các đại biểu đã nghe các báo cáo chính trị của Chi bộ mình: báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội;  báo cáo tình hình chính trị về công tác xây dựng Đảng Chi bộ, tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020. Các báo cáo đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ qua trong từng nhiệm vụ cụ thể, chỉ ra khuyết điểm còn tồn tại, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp sát hơn với thực tiễn cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ trong nhiệm kỳ mới; đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Chi bộ trong thời gian tới.

     Đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện Quy hoạch Thủy lợi Đỗ Văn Thành đã tham dự đủ 06 Đại hội Chi bộ cơ sở. Đối với từng Chi bộ, đồng chí đã đưa ra những nhận xét, chỉ đạo sâu sắc giúp các Chi bộ nhận thức rõ những điểm mạnh, hạn chế và chỉ ra những giải pháp mang tính chiến lược, đột phá để các Chi bộ làm kim chỉ nam trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022

     Trong nhiệm kỳ 2017-2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Viện Quy hoạch Thủy lợi, các Chi bộ đã chỉ đạo toàn thể đảng viên, công chức, người lao động Viện QHTL thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 trong công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể…Trong nhiệm kỳ 2020-2022, các Chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh; phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

      Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, các Chi bộ đã tiến hành bầu các đồng chí vào Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và thực hiện bầu trực tiếp đồng chí giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ tại Đại hội theo đúng quy định "Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022".

    Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của các Chi bộ đơn vị đã nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết và thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2022.​

    Một số hình ảnh tại Đại hội các Chi bộ

Nguồn: IWRP

Tin khác

Top