Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

ADB hỗ trợ Việt Nam 100 triệu USD cải thiện năng suất nông nghiệp

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa phê duyệt khoản tài trợ hơn 100 triệu USD giúp Chính phủ Việt Nam lắp đặt 8 hệ thống thủy lợi ở 5 tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Năm tỉnh được tài trợ gồm Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa và Ninh Thuận. Theo đó, Ngân hàng phát triển châu Á hỗ trợ việc nâng cấp các hệ thống thủy lợi, bao gồm hệ thống đường ống nước áp lực, cấp nước theo nhu cầu, cũng sẽ gồm những biện pháp chính sách để giúp các tỉnh trên cải thiện các dịch vụ quản lý tưới (đánh giá hiệu suất sử dụng nước, nước ngầm, cũng như vận hành, bảo trì công trình thủy lợi); hỗ trợ xây dựng các hệ thống vi tưới cải tiến dựa trên loại cây trồng và nhu cầu của người nông dân.

 

Thông qua nâng cấp các hệ thống thủy lợi, cung cấp nước dựa trên nhu cầu cho người nông dân, sẽ giúp các nông hộ nhỏ nâng cao sản lượng cây trồng và tăng thu nhập.

Nguồn: vtv.vn

Top