Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Bản tin dự báo nguồn nước, hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ

Tên nhiệm vụ: Bản  tin dự báo nguồn nước, hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ 

Thời gian thực hiện: Năm 2017

Đơn vị thực hiện: Phòng Quy hoạch Thủy lợi Bắc Trung Bộ - Viện QHTL

Top