Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Bản tin dự báo thủy văn, nguồn nước tháng 4/2017 các sông Bắc Bộ

1. Tóm tắt tình hình thủy văn, nguồn nước tháng 3 năm 2017

Trong tháng 3, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái xuất hiện hai đợt dao động nhỏ với biên độ nước lên lớn hơn 1,0m. Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội biến đổi chậm, chịu ảnh hưởng điều tiết của hồ thủy điện phía thượng lưu.

Mực nước trên các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình biến đổi chậm và ở mức thấp. Mực nước hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại chịu ảnh hưởng mạnh bởi thủy triều.

Tình hình dòng chảy trên các sông chính so với mức trung bình nhiều năm (TBNN) cụ thể như sau: lượng dòng chảy trên sông Thao tại Yên Bái ở mức TBNN; dòng chảy trên sông Lô tại Tuyên Quang và hạ du sông Hồng tại Hà Nội nhỏ hơn mức TBNN lần lượt là 47% và 29%.

Dòng chảy trên sông Đà đến hồ Hòa Bình lớn hơn TBNN là 19%

Chi tiết các đặc trưng thủy văn tháng 3 trên các sông Bắc Bộ (xem bảng 1)

Bảng 1: Đặc trưng mực nước, lưu lượng tháng 3/2017

                                                                                                        Đơn vị: H cm; Q m3/s

Sông

Trạm

Cao nhất

Thấp nhất

Trung bình

TBNN

So với TBNN

Đà

Hồ Hòa Bình (Q)

1946

20

547

461

>19%

Thao

Yên Bái    (H)

2642

2454

2522

2524

<2cm

 

(Q)

434

137

200

204

<2%

Tuyên Quang (H)

1621

1466

1524

1588

<64cm

 

(Q)

333

20

113

213

<47%

Hồng

Hà Nội    (H)

151

25

93

155

<62cm

 

(Q)

1110

19

592

837

<29%

Thái Bình

Phả Lại    (H)

115 

 -21

49

61 

<12cm

 
2. Dự báo tình hình thủy văn, nguồn nước tháng 4 năm 2017

Trong tháng 04 năm 2017, mực nước trên các sông thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình có khả năng xuất hiện một số dao động nhỏ. Mực nước hạ lưu hệ thống sông Hồng – Thái Bình biến đổi chậm, chịu ảnh hưởng của thủy triều và điều tiết các hồ chứa phía thượng lưu.

Trên sông Đà, tổng lượng nước tháng 04 năm 2017 đến hồ Hòa Bình sẽ lớn hơn TBNN 20%.

Lượng nước hạ lưu sông Hồng có khả năng nhỏ hơn mức TBNN 20% - 25%.

Chi tiết các đặc trưng thủy văn tháng 4 trên các sông Bắc Bộ (xem bảng 2)

Bảng 2: Đặc trưng dự báo mực nước, lưu lượng tháng 4/2017

Đơn vị: H cm; Q m3/s

Sông

Trạm

Cao nhất

Thấp nhất

Trung bình

TBNN

So với TBNN

Đà

Hồ Hòa Bình (Q)

2700

30

720

596

>21%

Thao

Yên Bái (H)

2670

2450

2530

2552

<22cm

Tuyên Quang (H)

1670

1460

1550

1608

<58cm

Hồng

Hà Nội (H)

220

80

120

190

<70cm

 Thái Bình

Phả Lại (H)

 125

 0

 60

72 

<12cm

 

Bản tin tiếp theo phát lúc 15 giờ ngày 01/05/2017

Nguồn: http://www.nchmf.gov.vn

Top