Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Dự báo nguồn nước

Bảng tin tổng hợp tuần, bản tin tuần, bản tin tháng ,báo cáo tuần và bản tin tư vấn lấy nước của vùng Bắc Bộ năm 2019

Tên nhiệm vụ: Bảng  tin tổng hợp tuần, bản tin tuần, bản tin tháng và báo cáo tuần của vùng Bắc Bộ về dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước trong các công trình thủy lợi.

Thời gian thực hiện: Năm 2019

Đơn vị thực hiện: Phòng Bắc Bộ - Viện Quy hoạch Thủy lợi

 1. BT tổng hợp tuần dự báo nguồn nước, hạn hán khu vực Bắc Bộ 11/10/2019 - 17/10/2019.
 2. Báo cáo tuần về tình hình thời tiết, nguồn nước, công tác đảm bảo an toàn công trình, phòng chống ngập lụt, úng, hạn hán từ 11/10/2019 - 17/10/2019.
 3. BT tuần về dự báo nguồn nước phục vụ vận hành công trình thủy lợi cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh vùng ĐBBB tuần 11/10/2019 - 17/10/2019
 4. BT tuần về dự báo nguồn nước phục vụ vận hành công trình thủy lợi cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh vùng ĐBBB tuần 04/10/2019 - 10/10/2019
 5. BT tổng hợp tuần dự báo nguồn nước, hạn hán khu vực Bắc Bộ 04/10/2019 - 10/10/2019
 6. Báo cáo tuần về tình hình thời tiết, nguồn nước, công tác đảm bảo an toàn công trình, phòng chống ngập lụt, úng, hạn hán từ 04/10/2019 - 10/10/2019.
 7. BT tổng hợp tuần dự báo nguồn nước, hạn hán khu vực Bắc Bộ 01/09/2019 - 31/10/2019
 8. BT tổng hợp tháng dự báo nguồn nước, hạn hán khu vực Bắc Bộ 01/09/2019 - 31/10/2019
 9. Báo cáo tuần về tình hình thời tiết, nguồn nước, công tác đảm bảo an toàn công trình, phòng chống ngập lụt, úng, hạn hán từ 27/09/2019 - 03/10/2019.
 10. Báo cáo tháng về tình hình thời tiết, nguồn nước, công tác đảm bảo an toàn công trình, phòng chống ngập lụt, úng, hạn hán từ 01/10/2019 - 25/10/2019.
 11. BT tháng dự báo nguồn nước phục vụ vận hành công trình thủy lợi cấp nước cho sản xuất Nông nghiệp và dân sinh lưu vực ĐBB tháng 10.2019
 12. BT tuần về dự báo nguồn nước phục vụ vận hành công trình thủy lợi cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh vùng ĐBBB tuần 27/09/2019 - 03/10/2019
 13. BT tổng hợp tuần dự báo nguồn nước, hạn hán khu vực Bắc Bộ 20/09/2019 - 26/09/2019
 14. Báo cáo tuần về tình hình thời tiết, nguồn nước, công tác đảm bảo an toàn công trình, phòng chống ngập lụt, úng, hạn hán từ 20/09/2019 - 26/09/2019.
 15. BT tuần về dự báo nguồn nước phục vụ vận hành công trình thủy lợi cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh vùng ĐBBB tuần 20/09/2019 - 26/09/2019
 16. BT tuần về dự báo nguồn nước phục vụ vận hành công trình thủy lợi cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh vùng ĐBBB tuần 13/09/2019 - 19/09/2019
 17. BT tổng hợp tuần dự báo nguồn nước, hạn hán khu vực Bắc Bộ13/09/2019 - 19/09/2019
 18. Báo cáo tuần về tình hình thời tiết, nguồn nước, công tác đảm bảo an toàn công trình, phòng chống ngập lụt, úng, hạn hán từ 13/09/2019 - 19/09/2019.
 19. BT tổng hợp tuần dự báo nguồn nước, hạn hán khu vực Bắc Bộ 06/09/2019 - 12/09/2019
 20. Tình hình thời tiết, nguồn nước, công tác đảm bảo an toàn công trình, phòng chống ngập lụt, úng, hạn hán từ 06/09/2019 - 12/09/2019
 21. Dự báo nguồn nước phục vụ vận hành công trình thủy lợi cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh vùng Đông Bắc Bắc Bộ tuần từ 06/09/2019 - 12/09/2019
 22. Tình hình mưa, ngập lụt, úng và vận hành công trình thủy lợi tiêu thoát nước đảm bảo sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (khu vực Đông Bắc Bộ)
 23. Tình hình mưa, ngập lụt, úng và vận hành công trình thủy lợi tiêu thoát nước đảm bảo sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (Khu vực Trung du và đồng bắng Bắc Bộ) ngày 30/08/2019
 24. BT tổng hợp tuần dự báo nguồn nước, hạn hán khu vực Bắc Bộ 23.08.2019 - 29.08.2019
 25. Báo cáo tuần về tình hình thời tiết, nguồn nước, công tác đảm bảo an toàn công trình, phòng chống ngập lụt, úng, hạn hán từ 23/08/2019 - 29/08/2019.
 26. BT tổng hợp tuần dự báo nguồn nước, hạn hán khu vực Bắc Bộ 16.08.2019 - 22.08.2019
 27. Báo cáo tuần về tình hình thời tiết, nguồn nước, công tác đảm bảo an toàn công trình, phòng chống ngập lụt, úng, hạn hán từ 16/08/2019 - 22/08/2019.
 28. BT tuần vùng ĐBBB 16.08.2019 - 22.08.2019
 29. Báo cáo tuần về tình hình thời tiết, nguồn nước, công tác đảm bảo an toàn công trình, phòng chống ngập lụt, úng, hạn hán từ 09/08 - 15/08/2019.
 30. BT tuần vùng ĐBBB 08/08/2019 - 15/08/2019
 31. BT tổng hợp tuần dự báo nguồn nước, hạn hán khu vực Bắc Bộ từ 09/08-15/08/2019
 32. Bt cảnh báo ngập úng
 33. Bản tin tổng hợp cả tuần về dự báo nguồn nước, hạn hán khu vực Bắc Bộ.
 34. Bản tin của tuần về dự báo nguồn nước phục vụ vận hành công trình thủy lợi cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh.​​
 35. Bản tin tổng hợp Tháng dự báo nguồn nước, hạn hán khu vực Bắc Bộ.
 36. Bản tin của tháng về dự báo nguồn nước phục vụ vận hành công trình thủy lợi cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh.​​
 37. Báo cáo tháng  về tình hình thời tiết, nguồn nước, công tác đảm bảo an toàn công trình, phòng chống ngập lụt, úng, hạn hán.​​​
 38. Báo cáo tuần  về tình hình thời tiết, nguồn nước, công tác đảm bảo an toàn công trình, phòng chống ngập lụt, úng, hạn hán.​​​
 39. Bản tin tuần dự báo nguồn nước, hạn hán khu vực Bắc Bộ

 40. Báo cáo nhanh về tình hình ngập lụt, úng vùng miền núi trung du và đồng bằng Bắc Bộ

 41. BT dự báo ngập úng phục vụ vận hành công trình thủy lợi tiêu thoát nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh vùng lưu vực Đông Bắc Bắc Bộ

 42. Bản tin vụ mùa 2019 về Dự báo nguồn nước phục vụ vận hành công trình thủy lợi cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên lưu vực sông  (từ 01/6/2019 đến 30/11/2019)

 43. Bản tin tư vấn: Lấy nước phục vụ điều hành lấy nước sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 cập nhật tình hình đến 15h ngày 22/02/2019
 44. Bản tin tư vấn: Lấy nước phục vụ điều hành lấy nước sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 cập nhật tình hình đến 15h ngày 21/02/2019
 45. Bản tin tư vấn: Lấy nước phục vụ điều hành lấy nước sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 cập nhật tình hình đến 15h ngày 20/02/2019
 46. Bản tin tư vấn: Lấy nước phục vụ điều hành lấy nước sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 cập nhật tình hình đến 15h ngày19/02/2019
 47. Bản tin tư vấn: Lấy nước phục vụ điều hành lấy nước sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 cập nhật tình hình đến 15h ngày18/02/2019.
 48. Bản tin tư vấn: Lấy nước phục vụ điều hành lấy nước sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 cập nhật tình hình đến 15h ngày17/02/2019.
 49. Bản tin tư vấn: Lấy nước phục vụ điều hành lấy nước sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 cập nhật tình hình đến 15h ngày16/02/2019.
 50. Bản tin tư vấn: Lấy nước phục vụ điều hành lấy nước sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 cập nhật tình hình đến 15h ngày15/02/2019.
 51. Bản tin tư vấn: Lấy nước phục vụ điều hành lấy nước sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 cập nhật tình hình đến 15h ngày14/02/2019.
 52. Bản tin tư vấn: Lấy nước phục vụ điều hành lấy nước sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 cập nhật tình hình đến 15h ngày13/02/2019
 53. Bản tin tư vấn: Lấy nước phục vụ điều hành lấy nước sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 cập nhật tình hình đến 15h ngày02/02/2019
 54. Bản tin tư vấn: Lấy nước phục vụ điều hành lấy nước sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 cập nhật tình hình đến 15h ngày01/02/2019
 55. Bản tin tư vấn: Lấy nước phục vụ điều hành lấy nước sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 cập nhật tình hình đến 15h ngày 31/01/2019
 56. Bản tin tư vấn: Lấy nước phục vụ điều hành lấy nước sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 cập nhật tình hình đến 15h ngày 30/01/2019
 57. Bản tin tư vấn: Lấy nước phục vụ điều hành lấy nước sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 cập nhật tình hình đến 15h ngày 29/01/2019
 58. Bản tin tư vấn: Lấy nước phục vụ điều hành lấy nước sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 cập nhật tình hình đến 15h ngày 24/01/2019
 59. Bản tin tư vấn: Lấy nước phục vụ điều hành lấy nước sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 cập nhật tình hình đến 15h ngày 23/01/2019
 60. Bản tin tư vấn: Lấy nước phục vụ điều hành lấy nước sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 cập nhật tình hình đến 15h ngày 22/01/2019
 61. Bản tin tư vấn: Lấy nước phục vụ điều hành lấy nước sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 cập nhật tình hình đến 15h ngày 21/01/2019
 62. Bản tin tư vấn: Lấy nước phục vụ điều hành lấy nước sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 cập nhật tình hình đến 15h ngày 20/01/2019

Tin khác

Top