Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Bình Định: Công bố 8 thủ tục mới về biển và hải đảo, tài nguyên và môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa ký Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trên lĩnh vực biển và hải đảo, tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định.

Theo đó, 8 thủ tục hành chính mới ban hành trên lĩnh vực biển và hải đảo, tài nguyên và môi trường bao gồm: Cấp Giấy phép nhận chìm ở biển. Thời hạn giải quyết là 78 – 80 ngày.

Thủ tục gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển, thời hạn giải quyết là 62- 65 ngày; Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển. Thời hạn giải quyết là 45 - 47 ngày; Trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển. Thời hạn giải quyết là 63 - 65 ngày; Cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển. Thời hạn giải quyết là 33 - 35 ngày.

Đối với thủ tục khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử. Thời hạn giải quyết là 05 - 35 ngày; Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu. Thời hạn giải quyết là 03 - 35 ngày; Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. Thời hạn giải quyết là 05 ngày đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận, 07 ngày đối với hồ sơ nộp qua mạng.

Nguồn: monre.gov.vn 

 

 

 

Top