Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Thông tin pháp luật

Chế độ công tác phí của khối cơ quan kiểm toán nhà nước

Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 1006/QĐ-KTNN về Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và các kiểm toán nhà nước (KTNN) chuyên ngành

Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 1006/QĐ-KTNN về Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và các kiểm toán nhà nước (KTNN) chuyên ngành. Theo đó:

- Mức chi phụ cấp lưu trú là 150.000 đồng/ngày; trường hợp đi công tác trong ngày thì mức chi là 80.000 đồng/ngày. 

Riêng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở đất liền được cử đi công tác trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú là 250.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo.

- Ngoài cấp Lãnh đạo, việc thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác của các đối tượng còn lại không được vượt mức sau: 

+ Tại Hà Nội, Hồ Chí Minh: 800.000 đồng/ngày/phòng, tiêu chuẩn 2 người/1 phòng.

+ Tại các quận thuộc Thành phố Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Hạ Long, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Lạt, Vinh và các thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh: 650.000 đồng/ngày/phòng, tiêu chuẩn 2 người/phòng.

+ Tại các huyện thuộc các thành phố trực thuộc trung ương, tại thành phố và các thị xã thuộc tỉnh: 500.000 đồng/ngày/phòng, tiêu chuẩn 2 người/phòng.

+ Tại các vùng còn lại: 400.000 đồng/ngày/phòng, theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

Quyết định 1006/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

Top