Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Đón tiếp đoàn chuyên gia đến từ Trung tâm Phòng chống Thiên tai Châu Á (ADPC) và NASA/SERVIR

Ngày 25/05/2018, Phó Viện trưởng - Thái Gia Khánh và đại diện Viện Quy hoạch Thủy lợi –  đã đón tiếp đoàn chuyên gia đến từ Trung tâm Phòng chống Thiên tai Châu A (ADPC) và NASA/SERVIR – trưởng đoàn là GS.TS. Farrukh Chishtie.

Hai tổ chức đã xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài trong việc hợp tác nghiên cứu và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý tài nguyên nước.

Trong cuộc gặp lần này, các chuyên gia APDC và NASA/SERVIR đã giới thiệu về Bộ công cụ giám sát hạn hán và năng suất cây trồng trong khu vực (RDCYIS) – được phát triển vở SERVIR-Mekong và NASA và khả năng ứng dụng của bộ công cụ này tại Việt Nam. RDCYIS cho phép cả dự báo thời hạn cực ngắn (giám sát) và dự báo sử dụng mô hình mô phỏng khí tượng và cây trồng đã được hiệu chuẩn theo khu vực bằng cách sử dụng các số liệu đo đạc dòng chảy cũng như số liệu độ ẩm đất từ dữ liệu viễn thám. Ngoài ra, RDCYIS cũng cung cấp ước tính năng suất cây trồng cho ngô và lúa. 
Kết thúc buổi làm việc, hai đơn vị thống nhất các kế hoạch hợp tác trong tương lai bao gồm:
- Kế hoạch hợp tác xây dựng và hoàn thiện công cụ dự báo nguồn nước cho Viện QHTL
- Kế hoạch đào tạo, tăng cường năng lực cho cán bộ Viện QHTL

 

 

 

Tin khác

Top