Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Dự báo mưa

Dự báo 16 ngày GFS FV3 (NOAA) (Bước thời gian 3h)

BẢN ĐỒ DỰ BÁO MƯA, GIÓ VÀ NHIỆT ĐỘ THEO VỊ TRÍ ແຜ່ນທີ່ຄາດຄະເນຝົນ, ລົມ ແລະ ອຸນນະພູມ

Tải bảng mưa dự báo 16 ngày GFS FV3 (NOAA) - lưới 0.25 độ ຕາຕະລາງຄາດຄະເນຝົນ 16 ມື້

Tải bảng nhiệt độ dự báo 16 ngày GFS FV3 (NOAA) - lưới 0.25 độ ຕາຕະລາງຄາດຄະເນເລື່ອງອຸ່ນນະພູ ພາຍໃນ 16 ມື້

Tải bảng gió dự báo 16 ngày GFS FV3 (NOAA) - lưới 0.25 độ  ຕາຕະລາງເລື່ອງລົ້ມ ພາຍໃນ 16 ມື້

Tải bảng gió giật dự báo 16 ngày GFS FV3 (NOAA) - lưới 0.25 độ ຕາຕະລາງຄາດຄະເນເລື່ອງລົ້ມແບບບັງເອີນພາຍໃນ 16 ມື້

Tải bảng áp suất dự báo 16 ngày GFS FV3 (NOAA) - lưới 0.25 độ ຕະຕະລາງເລື່ອງຄວາມດັນອາກາດ 16 ມື້

Tải bảng độ ẩm tương đối dự báo 16 ngày GFS FV3 (NOAA) - lưới 0.25 độ ຕາຕະລາງຄວາມຊຸມອາກາດ ພາຍໃນ 16 ມື້

Tải bảng lượng mây dự báo 16 ngày GFS FV3 (NOAA) - lưới 0.25 độ  ເປີເຊັນ ຂອງເມັກ ພາຍໃນ 16 ມື໊

DỰ BÁO 10 NGÀY GFS-NOAA (3h)  ຄາດຄະເນລວງໜ້າຂອງໂນວາ ພາຍໃນ 10 ມື້

DỰ BÁO 5 NGÀY GFS-NOAA (1h)  ຄາດຄະເນລວງໜ້າຂອງໂນວາ ພາຍໃນ 5 ມື້

DỰ BÁO 7 NGÀY ICON-DWD (3h)  ຄາດຄະເນລວງໜ້າຂອງເຢຍລະມັນ ພາຍໃນ 7 ມື້

DỰ BÁO 10 NGÀY GEM-CMC (3h) ຄາດຄະເນຂອງການນາດາ ພາຍໃນ 10ມື້

DỰ BÁO 10 NGÀY GEOS-NASA (3h) ຄາດຄະເນລວງໜ້າຂອງນາຊາ ພາຍໃນ 10ມື້

MƯA NGÀY DỰ BÁO 9 THÁNG CFS-NOAA ຄາດຄະເນລວງໜ້າຂອງໂນວາ ພາຍໃນ 9 ເດືອນ

THAM KHẢO BẢN ĐỒ DỰ BÁO MƯA (ECMWF, GFS, ICON, GEM) ສຶກສາຂໍ້ມູນດ້ານແຜ່ນທີ່ຄາດຄະເນຝົນ

 

(Các nguồn số liệu này được khai thác từ sản phẩm dự báo từ mô hình GFS (Global Forecast System) và CFS (Climate Forecast System ) trên hệ thống NOMADS của Cục quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA). Các thông tin này được cung cấp miễn phí bởi Viện Quy hoạch Thủy lợi để thí nghiệm và tham khảo mà thôi. Người sử dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự chính xác cũng như mọi hậu quả do việc sử dụng các dự báo. Viện Quy hoạch Thủy lợi chỉ cung cấp nguyên bản các dự báo và hoàn toàn không bảo đảm sự chính xác, cách sử dụng và áp dụng các dự báo. Trong tất cả mọi trường hợp, Viện Quy hoạch hoàn toàn không chịu trách nhiệm với người sử dụng hay một bên thứ ba khác về mọi tổn thất và hậu quả trực tiếp cũng như gián tiếp do sử dụng hay lạm dụng các dự báo.).

(Ý kiến đóng góp xin gửi về : Bùi Quang Tuấn; 0912653837 buidangminhgm@gmail.com;  ). 

 

 

 

Top