Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Dự báo nguồn nước

Dự báo nguồn nước phục vụ vận hành công trình thủy lợi cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên lưu vực sông Thương năm 2019

Tên đề tài: Dự báo nguồn nước phục vụ vận hành công trình thủy lợi cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên lưu vực sông Thương

Đơn vị thực hiện: Phòng Quy hoạch Thủy lợi Bắc Bộ - Viện Quy hoạch Thủy lợi

Năm thực hiện: 2019

 1. BT dự báo ngập úng 19.07.2019 - 25.07.2019
 2. BT tuần từ 19.07.2019 - 25.07.2019
 3. BT dự báo ngập úng 12/07/2019 - 18/07/2019
 4. BT tuần từ 12/07/2019 - 18/07/2019
 5. Bản tin tuần từ05/07/2019 - 11/07/2016
 6. BT dự báo ngập úng ngày 04/07/2019
 7. BT dự báo ngập úng ngày 03/07/2019
 8. BT dự báo ngập úng ngày 02/07/2019
 9. Bản tin tháng 07/2019
 10. Bản tin tuần từ 28/06/2019 - 04/07/2016
 11. Cảnh báo ngập úng ngày 27/06/2019
 12. Bản tin dự báo ngập úng phục vụ vận hành CT Thủy lợi tiêu thoát nước
 13. Bản tin tuần từ 21/06/2019 - 27/06/2019
 14. Bản tin tuần từ 14/06/2019 - 20/06/2019
 15. Bản tin tuần từ 07/06/2019 - 13/06/2019
 16. Bản tin tháng 06/2019
 17. Bản tin tuần từ 31/05/2019 - 06/06/2019
 18. Bản tin tuần từ 24/05/2019 - 30/05/2019
 19. Bản tin tuần từ 17/05/2019 - 23/05/2019
 20. Bản tin tuần từ 10/05/2019 - 16/05/2019
 21. Bản tin tuần từ 03/05/2019 - 09/05/2019
 22. Bản tin tháng 05/2019
 23. Bản tin tuần từ 26/04/2019 - 02/05/2019
 24. Bản tin tuần từ 19/04/2019 - 25/04/2019
 25. Bản tin tuần từ 12/04/2019 - 18/04/2019
 26. Bản tin tuần từ 05/04/2019 - 11/04/2019
 27. Bản tin tháng 4/2019
 28. Bản tin tuần từ 29/03/2019 - 04/04/2019
 29. Bản tin tuần từ 22/03/2019 - 28/03/2019
 30. Bản tin tuần từ 15/03/2019 - 21/03/2019
 31. Bản tin tuần từ 08/03/2019 - 14/03/2019
 32. Bản tin tháng 3/2019
 33. Bản tin tuần từ 01/03/2019 - 07/03/2019
 34. Bản tin tuần từ 22/02/2019 - 28/02/2019
 35. Bản tin tuần từ 15/02/2019 - 21/02/2019
 36. Bản tin tuần từ 08/02/2019 -14/02/2019
 37. Bản tin tháng 2/2019
 38. Bản tin tuần từ 01/02/2019 - 07/02/2019
 39. Bản tin tuần từ 25/01/2019 - 31/01/2019
 40. Bản tin tuần từ 18/01/2019 - 24/01/2019
 41. Bản tin tháng 1/2019
 42. Bản tin tuần từ 11/01/2019 - 17/01/2019
 43. Bản tin tuần từ 04/01/2019 - 10/01/2019

Tin khác

Top