Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

Dự báo nguồn nước

Dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước trên lưu vực sông Kon - Hà Thanh tỉnh Bình Định năm 2017

Tên nhiệm vụ: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Kon - Hà Thanh tỉnh Bình Định năm 2017

Thời gian thực hiện: Năm 2017

Đơn vị thực hiện: Phòng Quy hoạch thủy lợi Trung trung Bộ và Tây Nguyên – Viện QHTL

Tin khác

Top