Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

Dự báo nguồn nước

Dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước vùng giữa sông Hồng - Thái Bình (hai tỉnh Hải Dương - Hưng Yên) năm 2018

Tên đề tài: Dự báo nguồn nước phục vụ vận hành công trình thủy lợi cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh vùng giữa sông Hồng - Thái Bình (Hải Dương - Hưng Yên) năm 2018

Đơn vị thực hiện: Phòng Quy hoạch Thủy lợi Bắc Bộ - Viện Quy hoạch Thủy lợi

Năm thực hiện: 2018

 

Tin khác

Top