Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Dự báo nguồn nước

Dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước vùng giữa sông Hồng - Thái Bình (hai tỉnh Hải Dương - Hưng Yên) năm 2019

Tên đề tài: Dự báo nguồn nước phục vụ vận hành công trình thủy lợi cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh vùng giữa sông Hồng - Thái Bình (Hải Dương - Hưng Yên) 

Đơn vị thực hiện: Phòng Quy hoạch Thủy lợi Bắc Bộ - Viện Quy hoạch Thủy lợi

Năm thực hiện: 2019

Tin khác

Top