Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

Dự báo nguồn nước

Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước trên lưu vực sông Ba, Bàn Thạch tỉnh Phú Yên năm 2017

Tên nhiệm vụ: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Ba, Bàn Thạch tỉnh Phú Yên  năm 2017

Thời gian thực hiện: Năm 2017

Đơn vị thực hiện: Phòng Quy hoạch Thủy lợi Trung Trung Bộ và Tây Nguyên - Viện QHTL

 

 

Tin khác

Top