Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Dự báo nguồn nước

Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước trên lưu vực sông năm 2017.

Tên nhiệm vụ: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông năm 2017.

Thời gian thực hiện: Năm 2017

Đơn vị thực hiện: Phòng Quy hoạch thủy lợi Bắc Trung Bộ; Phòng Quy hoạch thủy lợi Trung trung Bộ và Tây Nguyên  - Viện Quy hoạch Thủy lợi

Kết quả chi tiết 

Thứ tự

Tên sông

Tỉnh

Nội dung bản tin

1

Sông Mã

Thanh Hóa

Nội dung chi tiết.

2

Sông Cả

Nghệ An - Hà Tĩnh

Nội dung chi tiết.

3

Sông Gianh

Quảng Bình

Nội dung chi tiết

4

Sông Nhật Lệ

Quảng Bình

Nội dung chi tiết

 5 

Sông Thạch Hãn

Quảng Trị

Nội dung chi tiết

6

Sông Hương

Thừa Thiên Huế

Nội dung chi tiết

7

Sông Ba - Bàn Thạch

Phú Yên

Nội dung chi tiết

8

Sông Cái Ninh Hòa - Nha Trang

Khánh Hòa

Nội dung chi tiết

9

Sông Cái Phan Rang

Ninh Thuận

Nội dung chi tiết

10

Sông Sê San

Kon Tum - Gia Lai

Nội dung chi tiết

11

Sông Ba vùng Tây Nguyên

Gia Lai - Đăk Lăk

Nội dung chi tiết

12

Sông Srêpok

Gia Lai - Đăk Lăk - Đăk Nông

Nội dung chi tiết

13

Sông Đồng Nai

Đăk Nông - Lâm Đồng

Nội dung chi tiết

14

Sông Trà Khúc – Trà Câu

Quảng Ngãi

Nội dung chi tiết

15 

Sông Kon - Hà Thanh

Bình Định

Nội dung chi tiết

Tin khác

Top