Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Dự báo nguồn nước

Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước trong công trình thủy lợi năm 2018

Tên đề tài: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước trong công trình thủy lợi cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên lưu vực sông

Đơn vị thực hiện: Phòng Quy hoạch Thủy lợi Bắc Bộ, Phòng Quy hoạch Thủy lợi Bắc Trung Bộ, Phòng Quy hoạch Thủy lợi Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - Viện Quy hoạch Thủy lợi

Năm thực hiện: 2018

Nội dung chi tiết các bản tin

Vùng Bắc Bộ

1. Vùng giữa sông Hồng - sông Thái Bình (2 tỉnh Hải Dương - Hưng Yên)

2. Lưu vực sông Đà

3. Vùng Đông Bắc - Bắc Bộ

4. Lưu vực Bằng Giang - Kỳ Cùng

5. Lưu vực Cà Lồ - Ngũ Huyện Khê

6. Lưu vực sông Lô Gâm

7. Lưu vực sông Lục Nam ( thuộc hai tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang)

8. Lưu vực sông Tích - Nhuệ - Đáy (thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam)

9. Lưu vực sông Cầu

10. Lưu vực sông Hoàng Long

11. Lưu vực sông Thao

12. Lưu vực sông Thương

13. Lưu vực sông Châu

Vùng Bắc Trung Bộ

1. Lưu vực sông Mã và phụ cận ( tỉnh Thanh Hóa)

2. Lưu vực sông Cả và phụ cận (tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh)

3. Lưu vực sông Thạch Hãn và phụ cận (tỉnh Quảng Trị)

4. Lưu vực sông Gianh và lưu vực sông Nhật Lệ (tỉnh Quảng Bình)

5. Lưu vực sông Hương (tỉnh Thừa Thiên Huế)

Vùng Nam Trung Bộ

1.    Sông Trà Khúc – Vệ (tỉnh Quảng Ngãi)

2.    Sông Kôn – Hà Thanh (tỉnh Bình Định)    

3.    Sông Ba - Bàn Thạch (tỉnh Phú Yên)

4.    Sông Cái Ninh Hòa - Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa)

5.    Sông Cái Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận)

6.    Sông Lũy – La Ngà (tỉnh Bình Thuận) 

Vùng Tây Nguyên

7.    Sông Sê San (tỉnh Kon Tum - Gia Lai)

8.    Sông Ba vùng Tây Nguyên (tỉnh Gia Lai - Đăk Lăk )

9.    Sông Srêpok (tỉnh Gia Lai - Đăk Lăk - Đăk Nông)

10.    Sông Đồng Nai (tỉnh Đăk Nông - Lâm Đồng)

Nguồn: Viện Quy hoạch Thủy lợi

Tin khác

Top