Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Giải pháp mới bảo vệ nguồn nước ở đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng

Bài viết giới thiệu một cách tiếp cận và đề xuất hướng giải pháp mới trong bảo vệ nguồn nước ở Đồng bằng sông Cửu Long: từ giải pháp ngăn mặn giữ ngọt chuyển sang duy trì bảo vệ vùng ngọt và vùng mặn để nhân dân trong mỗi vùng yên tâm phát triển kinh tế và từ công trình ngăn mặn giữ ngọt sang công trình điều tiết nguồn nước. Với sự phân tích và tính toán của người viết, các giải pháp này sẽ đáp ứng được mục tiêu duy trì ổn định vùng mặn và vùng ngọt, ít tác động đến môi trường sinh thái đảm bảo được giao thông thủy ở đồng bằng sông Cửu Long tạo điều kiện thuận lợi cho dân phát triển sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.. 

Top