Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Nam Hà, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2017

Nhiệm vụ:Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Nam Hà, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp.

Đơn vị thực hiện: Phòng Thí nghiệm và Tư vấn quản lý Chất lượng Nước, Môi trường – Viện Quy hoạch Thủy lợi 

 BẢNG TIN KẾT QUẢ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG

Thứ  tự

Tháng

Nội dung kết quả

1

Tháng 1/2017

Đợt 1

Đợt 2

2

Tháng 2/2017

Đợt 1

Đợt 2

3

Tháng 3/2017

Đợt 1

Đợt 2

4

Tháng 4/2017

Đợt 1

Đợt 2

5

Tháng 11/2017

Đợt 1

6

Tháng 12/2017

Đợt 1

 

Top