Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi sông Cầu- Đợt 2 (Tháng 3/2016)

Nhiệm vụ: Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi sông Cầu, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp.

Đơn vị thực hiện: Phòng Thí nghiệm và Tư vấn quản lý Chất lượng Nước, Môi trường – Viện Quy hoạch Thủy lợi

Thời gian: Đợt 2 (tháng 3/2016)

TT

Ký hiệu mẫu

Vị trí quan trắc

Kết quả quan trắc chất lượng nước hiện trường

 

Tình trạng cống/cảnh quan môi trường

Màu, mùi

pH

Độ đục (NTU)

DO (mg/l)

TDS (g/l)

Amoni (mg/l)

Nitrat (mg/l)

Độ dẫn

(mS/cm)

Khuyến cáo

QCVN 08:2008 A2

 

6 – 8.5

 

5

 

0.2

5

 

 

QCVN 08:2008 B1

 

5.5 – 9

 

4

 

0.5

10

 

 

QCVN 38:2011

 

6.5-8.5

 

4

1

1

5

 

 

QCVN 39:2011

 

5.5-9

 

2

2

 

 

 

 

1

1

Cống lấy nước Đá Gân (cống 10 cửa)

Trời nhiều mây, to = 23oC, độ ẩm 93%, gió ĐN 3 km/h.

Đang lấy nước vào hệ thống, dòng chảy nhanh, cuộn.

Thượng lưu cống dồn ứ nhiều rác thải, mùi hôi từ rác bốc lên nặng.

Nước màu xanh.

7.68

12.6

5.25

0.2

0.06

4.93

261

Đủ điều kiện dùng cho tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản

2

2

Cống điều tiết Lữ Yên

Trời nhiều mây, to = 24oC, độ ẩm 82%, gió ĐN 14 km/h.

Cống mở, dòng chảy nhanh, xáo trộn rối ở hạ lưu.

Thượng lưu cống dồn ứ nhiều rác thải.

Nước màu xanh trong.

7.62

7.2

5.45

0.2

0.09

3.85

261

Đủ điều kiện dùng cho tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản

3

3

Cống điều tiết Lữ Vân

Trời nhiều mây, to = 23oC, độ ẩm 90%, gió ĐN 10 km/h.

Cống mở, dòng chảy nhanh, xáo trộn rối ở hạ lưu.

Nước màu xanh

7.47

3.4

5.16

0.2

0.05

3.47

259

Đủ điều kiện dùng cho tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản

4

4

Cống điều tiết Vân Cầu

Trời nhiều mây, to = 23oC, độ ẩm 93%, gió ĐN 11 km/h.

Dòng chảy nhanh, xáo trộn rối ở hạ lưu.

Nước màu xanh lục.

7.59

12.5

7.42

0.2

0.06

3.65

256

Đủ điều kiện dùng cho tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản

5

5

Cống điều tiết Bỉ Nội

Trời nhiều mây, to = 23oC, độ ẩm 93%, gió ĐN 12 km/h.

Dòng chảy nhanh, xáo trộn rối ở hạ lưu.

Thượng lưu cống dồn ứ nhiều rác thải.

Nước màu xanh lục

7.64

18.1

7.24

0.2

0.06

3.66

255

Đủ điều kiện dùng cho tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản

6

6

Cống điều tiết Mỏ Thổ

Trời nhiều mây, to = 23oC, độ ẩm 93%, gió ĐN 8 km/h.

Dòng chảy nhanh, xáo trộn rối ở hạ lưu.

Nước màu xanh lục.

7.65

26.3

7.25

0.2

0.05

3.87

258

Đủ điều kiện dùng cho tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản

7

7

Cống điều tiết Điếm Tống

Trời nhiều mây, to = 23oC, độ ẩm 90%, gió ĐN 9 km/h.

Cống mở, dòng chảy chậm, xáo trộn rối ở hạ lưu.

Nước màu xanh lục.

7.58

16.4

6.4

0.2

0.05

4.33

258

Đủ điều kiện dùng cho tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản

8

8

Cống điều tiết Vạn Già

Trời nhiều mây, to = 23oC, độ ẩm 91%, gió ĐN 10 km/h.

Dòng chảy chậm.

Hai bên bờ sông có rác thải nilon.

Nước màu xanh.

7.5

8.4

5.48

0.2

0.06

3.62

260

Đủ điều kiện dùng cho tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản

9

9

Cống điều tiết Lăng Trình

Trời nhiều mây, to = 23oC, độ ẩm 92%, gió ĐN 10 km/h.

Dòng chảy chậm.

Hai bên bờ kênh có nhiều rác thải.

Nước màu xanh lục.

7.51

14.9

5.35

0.2

0.05

3.45

265

Đủ điều kiện dùng cho tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản

10

10

Cống điều tiết

Kè Thường

Trời nhiều mây, to = 24oC, độ ẩm 90%, gió NĐN 13 km/h.

Dòng chảy nhanh, xáo trộn rối ở hạ lưu.

Hạ lưu cống dồn ứ nhiều rác thải.

Nước màu xanh lục.

7.62

8.5

6.95

0.2

0.09

4.22

261

Đủ điều kiện dùng cho tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản

11

11

Cống điều tiết Kè Thễ

Trời nhiều mây, to = 28oC, độ ẩm 79%, gió NĐN 11 km/h.

Dòng chảy nhanh.

Nước màu xanh lục.

7.52

25.7

5.45

0.2

0.06

4.02

266

Đủ điều kiện dùng cho tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản

12

12

Cống điều tiết Kè Non

Trời nhiều mây, to = 25oC, độ ẩm 85%, gió BĐN 10 km/h.

Cống mở, dòng chảy chậm, xáo trộn rối ở hạ lưu.

Nước màu xanh.

7.42

43.0

5.25

0.2

0.07

3.91

259

Đủ điều kiện dùng cho tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản

13

13

Cống điều tiết Kè Châu

Trời nhiều mây, to = 25oC, độ ẩm 83%, gió NĐN 11 km/h.

Dòng chảy nhanh, xáo trộn rối ở hạ lưu.

Nước màu nâu đỏ, đục.

7.5

158.8

5.4

0.2

0.08

5.09

267

Đủ điều kiện dùng cho tưới tiêu

Không đủ điều kiện dùng cho nuôi trồng thủy sản

14

14

Cống điều tiết An Cập

Trời nhiều mây, to = 25oC, độ ẩm 90%, gió ĐN 12 km/h.

Dòng chảy nhanh, xáo trộn rối ở hạ lưu.

Nước màu xanh trong.

7.61

14.3

6.86

0.2

0.09

4.03

263

Đủ điều kiện dùng cho tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản

15

15

Cống điều tiết Quế Sơn

Trời nhiều mây, to = 24oC, độ ẩm 90%, gió ĐN 11 km/h.

Dòng chảy nhanh.

Nước màu xanh.

7.56

10.2

6.95

0.2

0.06

3.72

260

Đủ điều kiện dùng cho tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản

Ghi chú:

QCVN 08:2008 A2: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt – giới hạn A2: Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp; bảo tồn động thực vật thủy sinh, hoặc các các mục đích sử dụng như B1 và B2.

QCVN 08:2008 B1: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về chất lượng nước mặt – giới hạn B1: dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng tương tự hoặc các mục đích sử dụng như B2.

QCVN 38:2011:Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh

QCVN 39:2011: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu.

Tin khác

Top