Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi sông Nhuệ, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2017

Nhiệm vụ: Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi sông Nhuệ, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp.

Đơn vị thực hiện: Phòng Thí nghiệm và Tư vấn quản lý Chất lượng Nước, Môi trường – Viện Quy hoạch Thủy lợi 

BẢNG TIN KẾT QUẢ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG 

Thứ  tự

Tháng

Nội dung kết quả

1

Tháng 1/2017

Đợt 1Đợt 2

Đợt 3Đợt 4.

2

Tháng 2/2017

Đợt 1Đợt 2

Đợt 3Đợt 4

3

Tháng 3/2017

Đợt 1Đợt 2

Đợt 3Đợt 4

4

Tháng 4/2017

Đợt 1

5

Tháng 5/2017

Đợt 1

6

Tháng 6/2017

Đợt 1

7

Tháng 7/2017

Đợt 1

8

Tháng 9/2017

Đợt 1

9

Tháng 10/2017

Đợt 1

10

Tháng 11/2017

Đợt 1

11

Tháng 12/2017

Đợt 1

Top