Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 02/7/2019, Viện Quy hoạch Thủy lợi đã tổ chức “Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019”. Tham dự Hội nghị có các đại biểu là đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy lợi và hơn 100 cán bộ công nhân viên làm việc tại Viện Quy hoạch Thủy lợi.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, với kinh nghiệm được tích lũy và có nhiều đổi mới nên Viện đã hoàn thành kế hoạt đề ra, đáp ứng được các dự án Bộ giao. Các dự án với các tỉnh đều đã triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng khối lượng được phê duyệt cụ thể: dự án quy hoạch thực hiện với các tỉnh Sơn La, Thái Nguyên, Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đăk Lăk, Gia Lai, Quảng Ngãi; triển khai thực hiện dự án Quy hoạch Thủy lợi 02 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng - CHDCND Lào; thực hiện các dự án điều tra cơ bản đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu.

                             Điều hành Hội nghị gồm ông Nguyễn Văn Tỉnh, Lương Ngọc Chung, Thái Gia Khánh, Đào Ngọc Tuấn

Công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật đã được đẩy mạnh, tiếp tục thực hiện 04 đề tài nghiên cứu khoa học độc lập cấp Nhà nước, 01 đề tài NCKH cấp tập đoàn, 05 đề tài NCKH cấp Bộ. Công tác đào tạo, hợp tác quốc tế được thực hiện tốt, thường xuyên theo dõi và thúc đẩy thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế đã ký kết; trao đổi, tìm hiểu cơ hội và hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy; Các phòng ban trong Viện đã thường xuyên làm việc và phối hợp chặt chẽ để giải quyết các vấn đề vướng mắc của các dự án, đề tài. Cán bộ, công nhân viên đã tích cực, chủ động trong công tác.

                            Ông Nguyễn Ngọc Minh – Trường phòng Kế hoạch Tổng hợp báo cáo công tác thực hiện trong 6 tháng đầu năm

 

   Ông Nguyễn Văn Tỉnh phát biểu tổng kết Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi - Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi đã biểu dương những thành tích của tập thể và các cán bộ của Viện trong 6 tháng đầu năm, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2019, trong đó chú trọng nâng cao tinh thần đoàn kết tập thể, trách nhiệm trong công việc hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các dự án, đề tài năm 2019. Trong bối cảnh luật Thủy lợi và luật Quy hoạch ra đời cần khai thác mọi mặt để ‘Biến thách thức thành cơ hội”. Định hướng về các công việc tiếp theo của Viện, ông Nguyễn Văn Tỉnh chỉ rõ các hướng tập trung phát triển như triển khai các quy hoạch thủy lợi, làm tốt công tác dự báo, xây dựng kế hoạch sử dụng nước, các nhiệm vụ thường xuyên giát sát nguồn nước và chất lượng nước, tham mưu tốt cho Tổng cục và Bộ trong công tác điều hành hồ chứa trong mùa cạn và mùa lũ, mở mới các đề tài nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và yêu cầu thực tiễn, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào cải thiện hiệu quả sản xuất và nâng cao năng lực của cán bộ trong Viện.  

(Nguồn ảnh: Viện Quy hoạch Thủy lợi)

 

Tin khác

Top