Hội nghị Triển khai văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi tại Bắc Ninh

2018.09.26 - 103 lượt xem

Chiều 21/9/2018, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi khu vực Trung du miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Hồng. Ông Nguyễn Văn Tỉnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi và Ông Đặng Công Hưởng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (Tổng cục Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi các tỉnh, thành phố khu vực Trung du miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Hồng.

Ông Đặng Công Hưởng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Tổng cục Thủy lợi giới thiệu hệ thống pháp luật về Thủy lợi, gồm: Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 cùng 06 Nghị định, 02 Thông tư và 01 Quyết định hướng dẫn triển khai thực hiện. Đồng thời, thảo luận các chuyên đề về cấp giấy phép; xử phạt vi phạm hành chính và cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Ông Nguyễn Hồng Khanh - Cục trưởng Cục QLCT (TCTL) giới thiệu hệ thống pháp luật về thủy lợi

Ông Nguyễn Đắc Long - Vụ trưởng Vụ PCTTr (TCTL) trình bày chuyên đề cấp giấy phép, Xử phạt vi phạm hành chính và Cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ CTTL

Đây là một trong những hoạt động thuộc kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được ban hành kèm theo Quyết định số 1609/QĐ-BNN-TCTL ngày 19/5/2018.

Toàn cảnh Hội nghị

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Hậu Giang vào ngày 03/8/2018 và Hội nghị khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ vào ngày 14/9/2018./.

VPTC