Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Mục lục Kỷ yếu

TT

Tên bài viết

Tác giả

Chi tiết

1

 Viện Quy hoạch Thủy lợi 55 năm xây dựng và  phát triển

  PGS. TS Bùi Nam Sách - Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi

Tải File

2

 Viện Quy hoạch Thủy lợi xứng đáng Đơn vị Anh hùng

  Nguyễn Cảnh Dinh – Nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy lợi

Tải File

3

Sự hình thành cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch Thủy lợi qua 55  năm

  Phạm Thịnh – Trưởng phòng  - P. Tổ chức Hành chính – Viện Quy hoạch Thủy lợi

Tải File

 Nhớ lại quá trình làm quy hoạch trị thủy và  khai thác hệ thống sông Hồng

  Đinh Gia Khánh – Nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, Nguyên Chánh văn phòng Ủy      ban sông Hồng

Tải File

5

Những kỉ niệm khó quên khi làm quy hoạch thủy lợi

  Nguyễn Thị Phương Lâm – Nguyên Trưởng phòng – Phòng Tổng hợp Kỹ thuật  Viện Quy hoạch Thủy lợi

Tải File

6

 Kỷ niệm Tây Nguyên – Những ngày tháng  đáng nhớ của những người làm quy hoạch  thủy lợi

  1. Đào Trọng Tứ - Đội trưởng Đội Quy hoạch Tây Nguyên, Đoàn Quy hoạch Thủy lợi  Khu V (1975-1987) - Viện Quy hoạch Thủy lợi - Bộ Thủy lợi

  2. Đặng Ngọc Vinh – Đoàn Quy hoạch Thủy lợi khu V (1975-1988) - Trưởng phòng  Quy hoạch Khu V - Viện Quy hoạch Thủy lợi - Bộ Thủy lợi và Bộ Nông nghiệp và  PTNT (1988-2009)

Tải File

7

 Tầm quan trọng của quy hoạch thủy lợi đối  với việc đầu tư cơ sở hạ tầng nông nghiệp cho  nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

  Nguyễn Văn Hạnh – Phó trưởng phòng – Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Viện Quy  hoạch Thủy lợi

Tải File

8

 Quy  hoạch thủy lợi và Quy hoạch tổng hợp  thủy lợi các lưu vực sông

  Trần Văn Nâu – Nguyên trưởng phòng – Phòng Quy hoạch Bắc Trung Bộ - Viện Quy  hoạch Thủy lợi

Tải File

9

 Phương pháp luận nghiên cứu xây dựng Luật  Thủy lợi

  Lưu Phú Hào – Chuyên gia Quy hoạch Thủy lợi, thành viên Tổ tư vấn Luật Thủy lợi

Tải File

10

 Mâu thuẩn sử dụng nước ở hạ lưu hồ chứa  trên các lưu vực sông và một số giải pháp khắc  phục

  PGS. TS Bùi Nam Sách - Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi

Tải File

11

 Thành tựu nghiên cứu khoa học phục vụ quy  hoạch phát triển thủy lợi

  1. Bùi Nam Sách – PGS. TS. Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi

  2. Thái Gia Khánh – Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi

  3. Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng phòng – Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường

Tải File

12

 Công tác đào tạo, nâng cao năng lực chuyên  ngành thủy lợi thực hiện chiến lược phát triển  Viện Quy hoạch Thủy lợi trong thời kỳ đổi mới

  1. Thái Gia Khánh – Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi

  2. Hà Thanh Lân, Bùi Tuấn Hải, Phạm Thanh Bình -  Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế - Viện Quy hoạch Thủy lợi

Tải File

13 

 Viện Quy hoạch Thủy lợi và những thành tựu  trong công tác hội nhập, hợp tác quốc tế

  1. Bùi Nam Sách – PGS. TS. Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi

  2. Thái Gia Khánh – Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi

  3. Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng phòng – Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường

  4. Hà Thanh Lân, Bùi Tuấn Hải, Phạm Thanh Bình -  Phòng Đào tạo và Hợp tác  quốc tế

Tải File

14

 Hiện trạng khai thác, sử dụng nguồn nước của  các hồ chứa lớn và những vấn đề về vận hành  liên hồ chứa đối với việc quản lý tài nguyên  nước lưu vực sông trong bối cảnh chịu tác  động của BĐKH

  Vũ Hồng Châu – Nguyên Phó Viện trưởng – Viện Quy hoạch Thủy lợi

Tải File

15

  Đồng bằng sông Cửu Long – Nỗi lo còn đó

  Lê Đức Năm – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Tưới tiêu Việt Nam

Tải File

16

 Cảm nhận về hội thảo quốc tế đánh giá tác  động các công trình thủy điện trên dòng chính  sông Mekong

  Tô Vân Trường – Nguyên Viện trưởng – Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam

Tải File

17

 Tối ưu hóa hệ thống và khả năng ứng dụng  trong quản lý tài nguyên nước

  Lê Hùng Nam – Phó Vụ trưởng – Vụ Quản lý nguồn nước và Nước sạch nông thôn  – Tổng cục Thủy lợi

Tải File

18

 Định lượng tác động của vận hành các bậc  thang thủy điện trên sông Sesan đến vùng hạ  du và đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động  bất lợi

  Lê Hùng Nam – Phó Vụ trưởng – Vụ Quản lý nguồn nước và Nước sạch nông thôn  – Tổng cục Thủy lợi

Tải File

19

 Tầm quan trọng việc sửa đổi tiêu chuẩn quy  hoạch xây dựng thủy lợi

  Nguyễn Ngọc Minh – Trưởng phòng – Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Viện Quy hoạch  Thủy lợi

Tải File

20

 Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi  dòng chảy kiệt đến xâm nhập mặn khu vực hạ  du sông Mã và sông Cả

  Lương Ngọc Chung – Phó Viện trưởng – Viện Quy hoạch Thủy lợi

Tải File

21

 Hiệu ích của các hồ chứa lợi dụng tổng hợp  trên dòng chính sông Mã trong việc ứng phó  với biến đổi khí hậu

  Phạm Công Thành – Phó Trưởng phòng – Phòng Quy hoạch Bắc Trung Bộ - Viện  Quy hoạch Thủy lợi

Tải File

22

 Đánh giá rủi ro và tình trạng dễ bị tổn thương  hướng tới quản lý giảm nhẹ tác hại do lũ, lụt  thông qua việc áp dụng phân tích vỡ đập trong  quy hoạch phát triển bền vững nguồn nước

  Phạm Ngọc Hùng – Phòng Quy hoạch Bắc Trung Bộ - Viện Quy hoạch Thủy lợi

Tải File

23

 Rà soát quy hoạch phòng chống lũ các tỉnh  Miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận

  Đặng Thị Kim Nhung, Trương Thị Quỳnh Chi và cộng sự - Phòng Quy hoạch  Nam Trung Bộ và Tây Nguyên – Viện Quy hoạch Thủy lợi

Tải File

24

 Hiện trạng và khả năng cấp nước tưới cho cây  công nghiệp đến năm 2020 vùng Tây Nguyên

  Đặng Thị Kim Nhung – Trưởng phòng - Phòng Quy hoạch Nam Trung Bộ và Tây  Nguyên – Viện Quy hoạch Thủy lợi

Tải File

25

 Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng sạt lở  khu vực cắm mốc, bờ suối biên giới Việt Nam  – Cam pu chia trên địa bàn tỉnh Đaknong

  Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Sỹ Nguyên – Trung tâm Công nghệ Tài nguyên nước –  Viện Quy hoạch Thủy lợi

Tải File

26

 Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi  trường nông thôn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

  Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Sỹ Nguyên – Trung tâm Công nghệ Tài nguyên nước –  Viện Quy hoạch Thủy lợi

Tải File

27

 “Hồ treo” Lùng Cáng giải cơn khát cho vùng  cao nguyên núi đá Đường Thượng – Hà Giang

  Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Sỹ Nguyên – Trung tâm Công nghệ Tài nguyên nước –  Viện Quy hoạch Thủy lợi

Tải File

28

 Hiện trạng và diễn biến chất lượng nước lưu  vực sông Hồng – Thái Bình

  1. Đào Ngọc Tuấn– Phó Viện trưởng – Viện Quy hoạch Thủy lợi

  2. Trịnh Xuân Hoàng – Trưởng phòng – Phòng Thí nghiệm và Tư vấn quản lý CLN,  MT – Viện Quy hoạch Thủy lợi

Tải File

29

 Hiện trạng và diễn biến chất lượng nước sông  Nhuệ

  Trương Kim Cương – Phó Trưởng phòng – Phòng Thí nghiệm và Tư vấn quản lý  CLN, MT – Viện Quy hoạch Thủy lợi

Tải File

30

 Tác động của Hồ chứa thủy điện Srepok 4 và  kênh Srepok 4A đến chế độ dòng chảy vùng hạ  lưu sông Srepok

  Lê Thanh Hà – Phó Trưởng phòng – Phòng Khí tượng Thủy văn

Tải File

Top